• Agenda vergadering 14 mei 2019
 • |
 • Vergaderingen - agenda
lees meer »

Op dinsdag 14 mei vergadert de Adviesraad Sociaal Domein Zoetermeer. U bent, zoals altijd, van harte welkom.

Locatie en tijd
De vergadering begint om 20:00 uur in Vergaderzaal 12 van het Forum. De inloop start om 19:30.

Agenda en stukken
Agenda Vergadering 14 mei 2019

 • Agenda vergadering 9 april 2019
 • |
 • Vergaderingen - agenda
lees meer »

Op dinsdag 9 april 2019 vergadert de Adviesraad Sociaal Domein Zoetermeer. U bent, zoals altijd, van harte welkom.

Locatie en tijd
De vergadering begint om 20:00 uur in Vergaderzaal 12 van het Forum. De inloop start om 19:30.

Agenda en stukken
Agenda Vergadering 9 april 2019
Verslag openbaar maart 2019

 • Agenda vergadering 12 maart 2019
 • |
 • Vergaderingen - agenda
lees meer »

Op dinsdag 12 maart 2019 vergadert de Adviesraad Sociaal Domein Zoetermeer.

Locatie en tijd
De vergadering begint om 20:00 uur in Vergaderzaal 12 van het Forum. U bent vanaf 19:30 uur van harte welkom.

Agenda en stukken
Agenda Vergadering 12 maart 2019

 • Agenda vergadering 12 februari 2019
 • |
 • Vergaderingen - agenda
lees meer »

Op dinsdag 12 februari 2019 vergadert de Adviesraad Sociaal Domein Zoetermeer.

Locatie en tijd
De vergadering begint om 20:00 uur in Vergaderzaal 2 (begane grond) van het Forum. U bent vanaf 19:30 uur van harte welkom.

Agenda en stukken
Agenda Vergadering 12 februari 2019

 • Agenda vergadering 15 januari 2019
 • |
 • Vergaderingen - agenda
lees meer »

Op dinsdag 15 januari 2019 vergadert de Adviesraad Sociaal Domein Zoetermeer.

Locatie en tijd
De vergadering begint om 20:00 uur in de Commissiezaal (begane grond) van het Forum. U bent vanaf 19:30 uur van harte welkom.

Agenda en stukken
Agenda Vergadering 15 januari 2019

 • Vergaderdata 2019
 • |
 • Nieuws
lees meer »

De vergaderdata voor 2019 van de Adviesraad Sociaal Domein Zoetermeer zijn bekend:

Dag Maand
15 Januari
12 Februari
12 Maart
9 April
14  Mei
11 Juni
10 September
8 Oktober
12 November
10 December
 • Agenda vergadering 11 december 2018
 • |
 • Vergaderingen - agenda
lees meer »

Op dinsdag 11 december vergadert de Adviesraad Sociaal Domein. In de vergadering krijgt de Adviesraad een toelichting op de schaalsprong.

Locatie en tijd
De vergadering begint om 20.00 uur in de B&W-kamer van het Forum, u bent vanaf 19.30 uur van harte welkom.

Bijlage:
Agenda Adviesraad Sociaal Domein 11 december 2018

 • Adviesraad zoekt nieuwe leden
 • |
 • Nieuws, Vacature
lees meer »

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) is op zoek naar inwoners van Zoetermeer die kennis hebben van de Participatiewet, WMO en/of de Jeugdwet en hier ook een mening over hebben. Het sociaal domein omvat diverse onderwerpen zoals jeugdzorg, ouderenzorg, maatschappelijke ondersteuning, dagbesteding, welzijn, participatie en armoedebestrijding.

Staat u open voor signalen uit de samenleving en heeft u een netwerk in het sociaal domein? Wilt u met andere leden en in afstemming met cliënten adviezen voorbereiden en opstellen voor het college? Kunt u deelnemen aan bijeenkomsten (één keer per maand op dinsdag) en aan trainingen van de ASD, bent u flexibel inzetbaar als afspraken soms overdag zijn (de tijdsbesteding is gemiddeld 4 uur per week)?

Bent u proactief, onafhankelijk en verbindend; in staat om met een brede blik en integraal te adviseren; in staat om de vertaalslag maken tussen beleid en praktijk te maken en heeft u contacten met gebruikers uit het sociaal domein?

U komt niet in aanmerking wanneer u bij de gemeente Zoetermeer werkt of actief bent als gemeenteraadslid of raadscommissielid bij de gemeente Zoetermeer.

Stuur uw motivatiebrief en curriculum vitae tot uiterlijk woensdag 12 december 2018 t.a.v. mevrouw P. Schaling, voorzitter van de ASD via adviesraadsociaaldomein@zoetermeer.nl. De gesprekken zijn gepland op 17 en 18 december.

De ASD draagt kandidaten voor aan het college van B&W. De benoeming is op persoonlijke titel voor een periode van vier jaar.

Voor meer informatie kunt u bellen met Annemiek Smulders (06-25708767).

 • Verslag vergadering 12 juni 2018
 • |
 • Vergaderingen - verslag
lees meer »

Via onderstaande link kunt u het verslag lezen van de vergadering van de ASD van 12 juni 2018.

Verslag 12 juni 2018

 • Inspraak bezoekers bij vergaderingen
 • |
 • Nieuws
lees meer »

De Adviesraad is van en voor de inwoners en dan vooral de kwetsbare inwoners. Met onze adviezen willen wij bijdragen dat elke inwoner in Zoetermeer zo goed als mogelijk mee kan doen. Input vanuit de Zoetermeerse inwoners over wat er goed gaat, maar vooral wat er beter kan waarderen wij dan ook zeer. Wilt u een onderwerp vanuit het sociaal domein agenderen voor onze vergadering? Dan kan dat via de website www.adviesraadzoetermeer.nl of door een e-mail te sturen aan adviesraadsociaaldomein@zoetermeer.nl. U kunt ook bellen met 14079, de netwerkregisseur van de Adviesraad belt u dan terug.

Deze onderwerpen worden in de vergadering onder het agendapunt ingekomen post behandeld.

In de vergadering kunt u kort uw onderwerp toelichten. De leden van de Adviesraad bespreken dan wat ze met dit signaal kunnen. Het resultaat kan zijn dat het punt een volgende keer terugkomt op de agenda, of dat één of twee leden van de Adviesraad met u in gesprek gaan. Het kan ook voorkomen dat de Adviesraad er voor kiest om (op dat moment) niets met een signaal te doen. Dit zal altijd toegelicht worden.

Ook is er in het openbare deel van de vergadering een rondvraag. Als bezoeker van de vergadering kunt u dan een korte vraag stellen of vragen of een onderwerp geagendeerd kan worden.