Volgende vergadering ASD op 11 mei 2021
Vergaderingen - agenda

De volgende vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein staat gepland op dinsdag 11 mei 2021, vanaf 20.00 uur. U kunt zich voor deze online bijeenkomst aanmelden via adviesraadsociaaldomein@zoetermeer.nl Welkom!

Lente – appelbloesem
Nieuwsbericht ASD
Nieuws

Vergadering ASD d.d. 13 april 2021

In de vergadering op 13 april 2021 is de ASD aan de hand van een prachtige en heldere power point presentatie meegenomen in het Traject Zoetermeer 2040, door Willem Crebolder.

Elizabeth Fanoiki, Susan Verlaat en Cyril Tholen hebben de leden van de ASD verteld over de Actieagenda Werk en schulden. Veel inwoners hebben op dit moment financiële tekorten vanwege corona. Met de inzet van een preventie medewerker tracht men erger te voorkomen. Er zou meer maatwerk moeten komen. Daarvoor is het “goede gesprek” noodzakelijk. Het blijft een zoektocht naar rechtvaardige verstrekking.

Binnen de regio Haaglanden wordt er momenteel gesproken over Armoedebeleid. In geval van verborgen armoede komt men niet in aanmerking van toeslagen. In de vergadering op 11 mei 2021 zal Annelie van Manen verder ingaan op het onderwerp.

Er wordt een nieuwe website ontwikkelt. Over de inhoud wordt binnenkort gesproken. Belangrijk is dat de nieuwe website goed toegankelijk is.

Tot slot, de volgende vergadering van de ASD staat gepland op dinsdag 11 mei 2021 vanaf 20.00 uur

Adviesraad Sociaal Domein Zoetermeer
Volgende vergadering ASD op dinsdag 13 april 2021
Vergaderingen - agenda

De volgende vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein staat gepland op dinsdag 13 april 2021, vanaf 20.00 uur. De agenda volgt! U kunt zich voor deze online bijeenkomst aanmelden via adviesraadsociaaldomein@zoetermeer.nl Welkom!

De ASD als verbindende schakel
Nieuws

De Adviesraad Sociaal Domein zorgt dat de inwoners van Zoetermeer worden gehoord. Dat het sociaal beleid past bij wat de inwoners nodig hebben. De ASD fungeert als verbindende schakel.

Er zijn diverse onderwerpen waar de ASD zich op dit moment mee bezig houdt. Onder meer armoede en schuldproblematiek. Maar ook wijk gericht werken en het project Zoetermeer 2040 zijn onderwerp van gesprek.

Verder heeft de ASD onlangs overleg gehad met de Toegankelijkheid Raad om te onderzoeken op welke terreinen men kan samenwerken. Dat krijgt zeker een vervolg.

De eerst volgende vergadering van de ASD staat gepland op dinsdag 13 april 2021.


Online vergadering Adviesraad Sociaal Domein op 9 maart 2021
3 maart 2021
Vergaderingen - agenda

Heeft u interesse in (jeugd)zorg, wmo, participatie of een ander onderwerp uit het sociaal domein? Sluit dan aan bij de online openbare vergadering van de adviesraad sociaal domein. U bent van harte welkom om mee te praten. De volgende vergadering is op dinsdag 9 maart om 20.00 uur. Meld u aan via adviesraadsociaaldomein@zoetermeer.nl en u krijgt de link van de vergadering toegestuurd.

Agenda Vergadering 12 juni 2018
Vergaderingen - agenda

Hierbij de agenda voor de nieuwe vergadering op dinsdag 12 juni 2018 om 20:00 uur. Deze vergadering vindt plaats in de commissiezaal in het stadhuis (naast de raadszaal).

Agenda-ASD-12Juni-2018-online

Verslag vergadering 8 mei 2018
Vergaderingen - verslag

Hierbij het verslag van de vorige vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein van 8 mei 2018.

Verslag-ASD-08-mei-2018-Online

Agenda vergadering 8 mei 2018
Vergaderingen - agenda

Hierbij de agenda voor de komende vergadering van 8 mei + verslag vorige vergadering en het stuk voor het opzetten van het cliëntenpanel

Klik -> Agenda vergadering ASD 8 mei 2018

Klik -> Verslag Adviesraad sociaal domein 10 apri 2018

Klik -> Projectformulier.Cliëntenpanel (002)

Verslag vergadering 10 april 2018
Vergaderingen - verslag

Hieronder is het verslag in te zien van de vergadering van 10 april jongstleden.

Verslag ASD vergadering 10-april-2018

Agenda vergadering 10 april 2018
Vergaderingen - agenda

Volgende week dinsdag 10 april gaan we weer vergaderen om 20:00 uur. Locatie:

Commissiezaal, stadhuis (naast raadzaal), via ingang Engelandlaan.

Hieronder de bijbehorende documenten:

Agenda ASD-10-04-10

Verslag Adviesraad sociaal domein 18-03-13

Reactie op reactie college op advies

Advies 18- 18+-1

Reactie college op advies-1

Verslag vergadering 13 maart 2018
Vergaderingen - verslag

Via onderstaande link kunt u het verslag lezen van de vergadering van 13 maart j.l. van de Adviesraad Sociaal Domein Zoetermeer.

Verslag Vergadering ASD 13-03-2018

Overzicht van alle ondersteuners en organisaties in Zoetermeer
Nieuws

Via de website van de gemeente Zoetermeer kunt u het document Zoetermeer voor Minder 2.0 inzien, met onder andere alle ondersteuners en organisaties van Zoetermeer, inclusief alle adressen, telefoonnummers, etc.

-> Link naar de pagina van de gemeente Zoetermeer

Voor het gemak plaatsen we het hele document ook op onze site:

-> Brochure – Zoetermeer voor minder 2.0

Agenda vergadering 13 maart 2018
Vergaderingen - agenda

Locatie voor 13-3 – 20:00 uur:

Parochieel centrum de Kapelaan, Nicholaasplein 2, Zoetermeer

Hieronder de bijbehorende stukken voor de komende vergadering.

0 Agenda

Actiepuntenlijst

Ingezonden stuk Mevrouw Van den Berg

Programma conferentie Koepel Adviesraden 6 april 2018

Verslag vergadering 13 02 2018

Verordening en regeling Adviesraad Sociaal Domein Zoetermeer
Geen categorie

Er zijn 2 nieuwe officiële stukken opgeslagen via ‘documenten’ op deze website.

Zie:

Verordening en regeling ASD

Speerpunten 2018
Nieuws

De speerpunten voor de ASD Zoetermeer voor 2018:

ASDSpeerpunten2018

Agenda vergadering 13 februari 2018
Vergaderingen - agenda

Volgende week dinsdag 13 februari is het weer zover. Om 20:00 uur zal er worden vergaderd. Wederom in het Parochieel centrum de Kapelaan, Nicholaasplein 2, Zoetermeer.

In de bijlage de agenda en alle ingekomen / bijbehorende stukken.

20180102 inlegvel brochure Partner in het Forum print

Advies 18- 18+

Agenda-ASD-13-2-2018

Rapportage ervaringsdeskundigheid

Rapportage Sociaal Domein

Uitgangspunten Inkoopstrategie 20-24_versie 17 januari 2018_2

Verslag-ASD-16-01-2018

Reactietermijn vacature verlengd!
Nieuws, Vacature

De reactietermijn voor de vacature voor een nieuw lid voor de Adviesraad Sociaal Domein is verlengd tot 19 februari. Reageren kan dus nog steeds!

In de bijlage vindt u de hele tekst:

Vacature Lid ASD Z’meer

Verslag Vergadering 16 januari 2018
Vergaderingen - verslag

Klik op de link:

Verslag 16 01 2018

Vacature Lid Adviesraad Sociaal Domein Zoetermeer
Nieuws, Vacature

Wegens wisselingen in de samenstelling van de huidige adviesraad zijn wij voor dit jaar op zoek naar nieuwe leden voor de portefeuille participatie binnen de adviesraad sociaal domein.

In de bijlage de uitgebreide vacaturetekst.

Vacature Lid ASD Zoetermeer

Vergaderdata 2018
Nieuws

De vergaderdata voor 2018 van de Adviesraad Sociaal Domein Zoetermeer zijn bekend:

Dag Maand
16 Januari
13 Februari
13 Maart
10 April
8 Mei
12 Juni
11 September
9 Oktober
13 November
11 December
Overhandiging advies 18- / 18+
Nieuws

Vanavond is tijdens de vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein Zoetermeer het eerste ongevraagde advies betreft de problematiek op het punt van 18- / 18+ (overgang van jeugd- naar reguliere volwassen zorg) overhandigd aan de gemeente Zoetermeer, vertegenwoordigd door wethouder Mw. Van Driel en wijkwethouder Mw. Vugs.

U kunt het advies vinden onder het kopje ‘Adviezen’.

 

 

Verordening cliëntenparticipatie adviesraad sociaal domein
Nieuws

Op 4 december 2017 heeft onze voorzitter Paula Schaling van de Adviesraad Sociaal Domein Zoetermeer een toelichting gegeven op de verordening cliëntenparticipatie adviesraad sociaal domein. Na kort overleg en akkoord van alle betrokken partijen binnen de commissie is besloten de verordening naar de raad te sturen als hamerstuk.

Nieuwe website live!
Nieuws

De site van Adviesraad Zoetermeer is live!