Reactie van College op Advies 18-/18+ van de ASD

Hieronder de link naar het document met de reactie van het college op het advies van de ASD betreft het thema 18-/18+

Reactie college op advies