Communicatie deel 2

Mededeling;

Alle e-mailadressen van de leden zijn sinds eind oktober actief. De leden kunnen dus ook individueel per e-mail worden benaderd.