Agenda vergadering 9 april 2019

Op dinsdag 9 april 2019 vergadert de Adviesraad Sociaal Domein Zoetermeer. U bent, zoals altijd, van harte welkom.

Locatie en tijd
De vergadering begint om 20:00 uur in Vergaderzaal 12 van het Forum. De inloop start om 19:30.

Agenda en stukken
Agenda Vergadering 9 april 2019
Verslag openbaar maart 2019