Agenda vergadering d.d. 13 september 2022

De volgende punten zullen tijdens de vergadering op 13 september 2022 onder meer aan de orde komen: de door de Gemeenteraad aangenomen motie i.v.m. wachtlijsten Sociaal Domein, wijziging inzake Zoetermeerpas, reactie van het college van B&W op het ongevraagd advies van de ASD m.b.t. het Lange Land Ziekenhuis, verslagen van de Toegankelijkheidsraad, BOAZ en de Koepelorganisatie ASD.

Verder zal het overleg met vier wethouders op 11 oktober 2022 worden voorbereid. Een volle agenda dus. Welkom!