Vergadering d.d. 8 februari 2022

Agendapunten vergadering ASD d.d. 8 februari 2022: 1) Opening 2) Welkom, huishoudelijke mededelingen 3) Notulen vorige vergadering d.d. 14 december 2021 4) Ingekomen stukken bespreken (6) 5) Begroting ASD 2022 6) Beleidsplan CSD Den Haag 7) Jaarverslag 2021 – Vaststellen inhoud – meer details? 8) Rondvraag – Input nieuwe website