Vergadering 9 juni 2020

De Adviesraad Sociaal Domein Zoetermeer vergadert op 9 juni 2020. In welke vorm (in het gemeentehuis of digitaal) is op dit moment nog niet duidelijk. Zodra hierover meer bekend is, vindt u dit hier.