Vergadering ASD Zoetermeer | 12 december 2017

Vergadering van de Adviesraad sociaal domein van 12 december 2017.

Agenda vergadering Adviesraad sociaal domein

Tijd 20.00 uur

Locatie: Parochieel centrum De Kapelaan, Nicholaasplein 2, Zoetermeer,

Nr. Onderwerp Indiener  Wat te bespreken? Tijd  Bijlagen 
1 Opening Paula Schaling (v) 0
2 Mededelingen iedereen 5 minuten
3 Vacaturetekst Adviesraad Nanni Klein De Adviesraad heeft een vacature en we bespreken de vacaturetekst en wat de planning wordt. 5 minuten Vacaturetekst
4 Actiepunten Communicatie Nanni Klein Nog niet alle actiepunten zijn belegd. Hier maken we afspraken over. 10 minuten Actieplan communicatie
5 Speerpunten op website Nanni Klein Afspraken maken. 15 minuten Speerpunten
6 Vergaderschema 2018 Annemiek Smulders Mededeling 5 minuten Vergaderschema 2018
7 Advies beschermd wonen en maatschappelijke opvang Bespreken van concept en van het vervolg van de betrokkenheid bij dit proces. 10 minuten Conceptadvies BW/MO
8 Advies 18-/18+ Valesca Kuling en Wendy Moerman Advies wordt aangeboden aan wethouders Van Driel en Vugs en zij geven een eerste reactie. 30 minuten, 21.30 uur Wordt in de vergadering uitgereikt.
Locatie: De Kapelaan
Adres: Nicolaasplein 2
Postcode: 2712 AB
Woonplaats: Zoetermeer
Locatie: De Kapelaan
Adres: Nicolaasplein 2
Postcode: 2712 AB
Woonplaats: Zoetermeer