Vergadering ASD Zoetermeer | 12 mei 2020

De Adviesraad Sociaal Domein Zoetermeer vergadert op 12 mei 2020. Vanwege de Corona-crisis zal de vergadering digitaal plaatsvinden. Deze digitale vergadering is openbaar. Indien u wilt deelnemen, kunt u dit van te voren hier aangeven.

Agenda en stukken
Voor de agenda, de locatie en de tijd, klikt u hier.

Bijlagen bij de agenda:

  • 1. Verslag 14 april 2020
  • 2a. Memo Besluiten en Maatregelen Corona
  • 2b. Memo ToZo
  • 3. Mails Patricia de Jongh
  • 4. Convenant beschermd wonen