Adviesraad zoekt nieuwe leden

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) is op zoek naar inwoners van Zoetermeer die kennis hebben van de Participatiewet, WMO en/of de Jeugdwet en hier ook een mening over hebben. Het sociaal domein omvat diverse onderwerpen zoals jeugdzorg, ouderenzorg, maatschappelijke ondersteuning, dagbesteding, welzijn, participatie en armoedebestrijding.

Staat u open voor signalen uit de samenleving en heeft u een netwerk in het sociaal domein? Wilt u met andere leden en in afstemming met cliënten adviezen voorbereiden en opstellen voor het college? Kunt u deelnemen aan bijeenkomsten (één keer per maand op dinsdag) en aan trainingen van de ASD, bent u flexibel inzetbaar als afspraken soms overdag zijn (de tijdsbesteding is gemiddeld 4 uur per week)?

Bent u proactief, onafhankelijk en verbindend; in staat om met een brede blik en integraal te adviseren; in staat om de vertaalslag maken tussen beleid en praktijk te maken en heeft u contacten met gebruikers uit het sociaal domein?

U komt niet in aanmerking wanneer u bij de gemeente Zoetermeer werkt of actief bent als gemeenteraadslid of raadscommissielid bij de gemeente Zoetermeer.

Stuur uw motivatiebrief en curriculum vitae tot uiterlijk woensdag 12 december 2018 t.a.v. mevrouw P. Schaling, voorzitter van de ASD via adviesraadsociaaldomein@zoetermeer.nl. De gesprekken zijn gepland op 17 en 18 december.

De ASD draagt kandidaten voor aan het college van B&W. De benoeming is op persoonlijke titel voor een periode van vier jaar.

Voor meer informatie kunt u bellen met Annemiek Smulders (06-25708767).