Agenda vergadering 11 december 2018

Op dinsdag 11 december vergadert de Adviesraad Sociaal Domein. In de vergadering krijgt de Adviesraad een toelichting op de schaalsprong.

Locatie en tijd
De vergadering begint om 20.00 uur in de B&W-kamer van het Forum, u bent vanaf 19.30 uur van harte welkom.

Bijlage:
Agenda Adviesraad Sociaal Domein 11 december 2018