Vergadering Adviesraad Sociaal Domein Zoetermeer

De 2e vergadering van 2018 is op 15 februari. We vergaderen om 20:00 uur in parochieel centrum De Kapelaan aan het Nicolaasplein, maar we worden verzocht de ingang aan de Dorpstraat te gebruiken.

Voor het verslag van de vorige vergadering plus de agenda en ingekomen stukken verwijzen wij u naar het kopje ‘documenten’ op deze site.