Advies perspectiefnota Reactie College

lees meer »

2019-08 Advies perspectiefnota Reactie College

Agenda 11 juni 2019

 • 5 juni 2019
lees meer »

Agenda 14 mei 2019

 • |
 • Algemeen
lees meer »

Agenda vergadering 14 mei 2019

Tevredenheidsonderzoek jeugdhulp

 • 16 april 2019
lees meer »

 

Verslag maart 2019

 • |
 • Verslag vergadering
lees meer »

2019-03 Verslag openbaar

Agenda vergadering 9 april 2019

lees meer »

Agenda Vergadering 9 april 2019

Agenda vergadering 12 maart 2019

 • |
 • Vergadering - agenda
lees meer »

Agenda Vergadering 12 maart 2019

Advies Voorlopig Koersbesluit Zoetermeers Werkbedrijf

 • |
 • Advies
lees meer »

Advies Voorlopig Koersbesluit Zoetermeers Werkbedrijf

Agenda vergadering 12 februari 2109

lees meer »

Agenda Vergadering 12 februari 2019

Advies Raadsvoorstel Vrijwilligersondersteuning

 • |
 • Advies
lees meer »

Advies Raadsvoorstel Vrijwilligersondersteuning

Agenda vergadering 15 januari 2019

lees meer »

Agenda Vergadering 15 januari 2019

Agenda vergadering 11 december 2018

lees meer »

De agenda voor de vergadering op 11 december 2018. De vergadering start om 20.00 uur in de B&W-kamer op de begane grond in het Forum.

Agenda vergadering 11 september 2018

lees meer »

Agenda Adviesraad Sociaal Domein september

Advies Inkoopstrategie Regio Haaglanden 2020-2024

 • |
 • Advies
lees meer »

Advies Inkoopstrategie Regio Haaglanden 2020-2024

Reactie van College op Advies 18-/18+ van de ASD

 • |
 • Advies
 • |
 • Algemeen
lees meer »

Hieronder de link naar het document met de reactie van het college op het advies van de ASD betreft het thema 18-/18+

Reactie college op advies

Verordening en regeling ASD

lees meer »

Hierbij de officiële documenten behorende bij de Adviesraad Sociaal Domein. Het betreft de regeling Adviesraad Sociaal Domein en de Verordening Cliëntenparticipatie Adviesraad Sociaal Domein 2017.

Speerpunten 2018 ASD

lees meer »

ASDSpeerpunten2018

Verslag 16-1-2018

lees meer »

Het verslag van de vergadering van de ASD van 16 januari jongstleden

-> 16-1-2018 Verslag-ASD

Advies Regionale beleidsvisie beschermd wonen en maatschappelijke opvang

 • |
 • Advies
lees meer »

Advies Regionale beleidsvisie beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Verslag vergadering 12-12-2017

lees meer »

Verslag vergadering Adviesraad sociaal domein

Datum​​12 december 2017
Tijd​​20.00 uur
Locatie​Parochieel centrum de Kapelaan, Nicholaasplein 2, Zoetermeer

Nr.
Onderwerp
Verslag
1
Opening
Om 20.15 uur opent Paula Schaling de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.
2
Mededelingen en ingekomen post
– Cem Terlemis stond op non-actief voor de Adviesraad ivm een tijdelijke aanstelling bij de gemeente. Deze aanstelling is verlengd en daarom biedt hij zijn ontslag aan zodat die plaats ingenomen kan worden door iemand die zich actief kan inzetten voor de adviesraad.
– Door toenemende drukte op het werk en persoonlijke overwegingen biedt ook Eddy Molle zijn ontslag aan.

– Er is een verzoek vanuit het overleg regio Adviesraden H10 om gezamenlijk op te trekken v.w.b. advisering over inkoop jeugdhulp. Uit onze Adviesraad zal Valesca Kuling deel gaan nemen met Wendy Moerman als achtervang. Over dit onderwerp is ook contact met de gemeente.
3
Vacaturetekst
Michael Bieler en Nanni Klein hebben goed werk geleverd, er zijn wat opmerkingen en Michael past de tekst aan. Paula Schaling, Nanni Klein en Michael Bieler bespreken verder hoe de procedure gaat verlopen. Daarna kan de vacaturetekst worden gepubliceerd.
4
Actiepunten communicatie
Nog niet alle acties waren (aan de juiste personen) toebedeeld. Nanni Klein past de lijst aan en stuurt deze rond.
5
Speerpunten op website
Iedereen is het eens dat de speerpunten op de website komen, welke en hoe bespreken we een andere keer.
6
Vergaderschema 2018
Akkoord.
7
Advies BW en MO
Er komen wat aanvullingen op het advies. Wieteke van der Burg zal deze verwerken en het advies aan Paula Schaling en Annemiek Smulders sturen.
8
Advies 18- / 18+
Als de wethouders Vugs en Van Driel zijn gearriveerd, vertellen Valesca Kuling en Wendy Moerman over hoe het advies tot stand is gekomen en bieden dit aan de beide wethouders aan. De wethouders nemen het dankbaar in ontvangst en bevestigen hoe actueel dit onderwerp nu inderdaad is. Zoals in het advies staat zal de Adviesraad graag in gesprek blijven met de gemeente over hoe verder om te gaan met jongeren in jeugdhulp wanneer zij 18 worden.

Advies 18- / 18+

 • |
 • Advies
lees meer »

Advies 18- 18+

Agenda 14 november 2017

 • |
 • Agenda vergadering
lees meer »

Agenda vergadering Adviesraad sociaal domein

 

Datum             14 november 2017

Tijd                  20.00 uur

Locatie            Ontmoetingscentrum Cjoe (ingang aan de achterzijde van het complex), Vaartdreef 115, Zoetermeer,

 

Nr. Onderwerp Indiener Wat te bespreken? Tijd Bijlagen
1 Opening Paula (v) 0
2 Presentatie klantmanagers WZI Paula Twee klantmanagers geven een kijkje in hun keuken 30 minuten
3 Concept advies 18-/18+ Wendy, Tessa en Valesca ·   Terugkoppeling geven bijeenkomst met stakeholders en jongeren.

·   Instemming aangebrachte wijzigingen en nog aan te brengen wijzigingen in concept n.a.v. hiervoor genoemde bijeenkomst.

20 minuten 2e concept advies, ter tafel
4 Communicatie Nanni en Michael Stand van zaken 15 minuten
5 Ingekomen stukken Paula Er zijn geen ingekomen stukken
Sluiting openbaar deel

Advies Cliënten betrekken bij advisering

 • |
 • Advies
lees meer »

Advies Cliënten betrekken bij advisering 11-04-2017

Advies persoonsgebonden budget (PGB)

 • 25 oktober 2016
lees meer »

Advies persoonsgebonden budget.