Inspraak bezoekers bij vergaderingen

De Adviesraad is van en voor de inwoners en dan vooral de kwetsbare inwoners. Met onze adviezen willen wij bijdragen dat elke inwoner in Zoetermeer zo goed als mogelijk mee kan doen. Input vanuit de Zoetermeerse inwoners over wat er goed gaat, maar vooral wat er beter kan waarderen wij dan ook zeer. Wilt u een onderwerp vanuit het sociaal domein agenderen voor onze vergadering? Dan kan dat via de website www.adviesraadzoetermeer.nl of door een e-mail te sturen aan adviesraadsociaaldomein@zoetermeer.nl. U kunt ook bellen met 14079, de netwerkregisseur van de Adviesraad belt u dan terug.

Deze onderwerpen worden in de vergadering onder het agendapunt ingekomen post behandeld.

In de vergadering kunt u kort uw onderwerp toelichten. De leden van de Adviesraad bespreken dan wat ze met dit signaal kunnen. Het resultaat kan zijn dat het punt een volgende keer terugkomt op de agenda, of dat één of twee leden van de Adviesraad met u in gesprek gaan. Het kan ook voorkomen dat de Adviesraad er voor kiest om (op dat moment) niets met een signaal te doen. Dit zal altijd toegelicht worden.

Ook is er in het openbare deel van de vergadering een rondvraag. Als bezoeker van de vergadering kunt u dan een korte vraag stellen of vragen of een onderwerp geagendeerd kan worden.