Vergaderdata 2019


De vergaderdata voor 2019 van de Adviesraad Sociaal Domein Zoetermeer zijn bekend:

Dag Maand
15 Januari
12 Februari
12 Maart
9 April
14  Mei
11 Juni
10 September
8 Oktober
12 November
10 December