Bijeenkomst over klantmanagers

De Adviesraad Sociaal Domein is op zoek naar ervaringen van klanten die gebruikmaken van sociale voorzieningen en/of mensen die vanuit de gemeente worden ondersteund door klantmanagers. Wilt u vertrouwelijk uw ervaringen delen en verbetervoorstellen doen? Heeft u 27 september van 13u tot 15u tijd om ons te spreken? Dan komen wij graag met u in contact!

Wij willen n.a.v. een eerder gehouden tevredenheidsonderzoek en signalen vanuit burgers meer onderzoek doen naar uw tevredenheid over deze dienstverlening vanuit de gemeente. We zijn benieuwd naar uw mening én verbetervoorstellen. Dan kunnen wij een onafhankelijk advies schrijven aan het college van wethouders en burgemeester. Dat advies zullen wij later dit jaar persoonlijk aan de betrokken wethouder overhandigen tijdens een van onze vergaderingen.

We organiseren een bijeenkomst op vrijdag 27 september van 13-15 uur in het 2B-Home aan de Paltelaan 103 (VanTuyllPark). Bij deze bijeenkomst zijn alleen leden van de Adviesraad Sociaal Domein aanwezig en natuurlijk andere inwoners zoals u. De klantmanagers spreken wij apart op een andere moment en een andere locatie. De gemeente wordt uiteraard niet geïnformeerd over uw aanwezigheid de 27e of uw mening. Alle input wordt volledig anoniem verwerkt. Uiteraard kunnen wij het verslag aan u sturen. Als dank voor uw deelname zult u een kleine attentie ontvangen.

Voor ons is het fijn als u zich aanmeldt via adviesraadsociaaldomein@zoetermeer.nl, zodat we ongeveer weten hoeveel mensen we kunnen verwachten. Uiteraard mag u ook op het moment zelf nog binnenlopen.

Namens de adviesraad sociaal domein,
Jeanine Wehrman, Maaike Steijsiger en Nanni Klein