De ASD als verbindende schakel

De Adviesraad Sociaal Domein zorgt dat de inwoners van Zoetermeer worden gehoord. Dat het sociaal beleid past bij wat de inwoners nodig hebben. De ASD fungeert als verbindende schakel.

Er zijn diverse onderwerpen waar de ASD zich op dit moment mee bezig houdt. Onder meer armoede en schuldproblematiek. Maar ook wijk gericht werken en het project Zoetermeer 2040 zijn onderwerp van gesprek.

Verder heeft de ASD onlangs overleg gehad met de Toegankelijkheid Raad om te onderzoeken op welke terreinen men kan samenwerken. Dat krijgt zeker een vervolg.

De eerst volgende vergadering van de ASD staat gepland op dinsdag 13 april 2021.