Adviezen en reacties van het College

Klik op Adviezen voor alle adviezen die de Adviesraad Sociaal Domein Zoetermeer gegeven heeft. Hier vindt u tevens de reacties van het College.