Nieuwsbericht ASD 4 januari 2022

Namens alle leden van de ASD de beste wensen voor het nieuwe jaar!

De eerste vergadering dit jaar staat gepland op dinsdag 11 januari 2022. Omdat dan de evaluatie van 9 november 2021 inhoudelijke wordt besproken en ook het Jaarverslag 2021 op de agenda staat zal dit overleg besloten zijn.

Op 8 februari 2022 is de volgende vergadering. De agenda van deze bijeenkomst zal t.z.t. worden gepubliceerd op deze pagina.