Nieuwsbericht ASD

Vergadering 11 mei 2021

Zorg en Welzijn De Gemeente Zoetermeer en een aantal professionele organisaties gaan samenwerken om de zorg en welzijn voor inwoners te verbeteren, dichtbij huis te organiseren en deze voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden. De programma directeur strategie van de Reinier Haga Groep (bestuurlijke fusie van Hagaziekenhuis Den Haag, Reinier de Graaf, Delft en Voorburg en LangeLand Ziekenhuis, Zoetermeer)vertelde in de vergadering dat het belangrijk is dat Gemeente, Zorgverzekeraars en zorgaanbieders samenwerken, dat er een goed georganiseerde eerste lijn is, dat e.e.a. inzichtelijk en overzichtelijk is en dat men werkt volgens het zgn. “eigen regie” model. Ook is belangrijk dat er verbinding is tussen het medische en het sociale domein. Dat vergroot de mogelijkheden. Zoetermeer is een snelgroeiende en vergrijzende Gemeente en dat heeft consequenties voor de zorgvraag. Daartegenover staat dat het aantal mensen dat werkzaam is in de zorg niet zal toenemen. Daarom is het streven dat mensen langer thuis blijven wonen en gaan zorg en welzijn meer regionaal georganiseerd worden. Daarnaast worden zorg op afstand en digitale zorg verder ontwikkelt. En dat alles, zoals eerder gesteld, om de kwaliteit van zorg te garanderen en dat zorg en welzijn betaalbaar blijft.

Project Zoetermeer inclusief; Zoetermeer, inclusieve en regenboogstad! Het is belangrijk dat er een breed gedragen intentie is om de inclusiviteit uit te dragen. Daarvoor worden ronde tafelgesprekken gevoerd en focusgroepen ingericht. Opvallend is dat er in Zoetermeer niet veel meldingen van discriminatie zijn. Daarom is bewustwording een belangrijk onderdeel. De ASD zal op termijn een advies uitbrengen over het totale project.

Armoedebeleid en TONK regeling Tot slot ging het in de vergadering op 11 mei 2021 ook nog over Armoedebeleid en de TONK regeling; de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. De TONK is een regeling om huishoudens die door Corona hun noodzakelijke kosten niet meer kunnen betalen te helpen. Op www.zoetermeer.nl/tonk staat de meest actuele informatie over deze regeling.