Nieuwsbericht ASD

De volgende vergadering van de ASD staat al gepland op dinsdag 31 augustus 2021. De vergadering is 14 dagen vervroegd in verband met gevraagde adviezen omtrent de Woonzorgvisie en Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen. De agenda voor deze vergadering volgt uiterlijk in week 34.