Nieuwsbericht ASD

Op dinsdag 12 oktober 2021 om 20.00 uur zal de ASD Zoetermeer weer voor het eerst fysiek vergaderen in de Raadzaal van het Stadhuis, Frankrijklaan 6, Zoetermeer. Onderwerpen die aan de orde zullen komen zijn: Armoedebeleid, Inburgeringswet 2022, vestiging opvangcentrum COA in Zoetermeer en ontwikkelingen rondom Lange Land Ziekenhuis. Van deze bijeenkomst zal eind volgende week een kort verslag gepubliceerd worden op deze pagina.