Vergadering ASD d.d. 12 oktober 2021

Adviezen – De reacties van het college van B&W n.a.v. de adviezen van de ASD inzake de Woonvisie en Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang waren zeer positief. De door de ASD opgemerkte punten werden erkend en zullen meegenomen worden in de uitvoering.

Toegankelijkheid gebouwen, openbare ruimte en vervoer – In het VN verdrag voor rechten van personen met een handicap is vastgelegd dat openbare ruimten, gebouwen en vervoer voor iedereen toegankelijk moeten zijn. De Gemeente Zoetermeer hanteert vrijwillig de standaard die hiervoor is ontwikkeld.

Wet Inburgering 2022 – Hierover is regelmatig contact tussen ambtenaren en ASD. Expats spreken vaak uitsluitend Engels en kunnen zich hiermee handhaven in de Nederlandse samenleving. De leden van de ASD vragen zich af waarom asielzoekers altijd Nederlands moeten leren.

Overleg met Wethouder – Tijdens dit overleg was de komst van een tijdelijke locatie van het COA in Zoetermeer onderwerp van gesprek. De informatiebijeenkomst die werd georganiseerd was goed bezocht. Aanwezigen vroegen met name aandacht voor de veiligheid.