Nieuwsbericht ASD

Op dinsdag 9 november 2021 vervalt de reguliere vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein.

Deze wordt vervangen door een (besloten) evaluatie bijeenkomst. Aan de hand van een groot aantal

vragen zal er o.l.v. een adviseur | trainer gediscussieerd worden over het functioneren van de ASD het afgelopen jaar.

De bijeenkomst start om 18.00 uur met een gezamenlijke broodmaaltijd.

De uitkomsten zullen t.z.t. gedeeld worden middels een Infopgraphic, die ook hier (website)

gepubliceerd zal worden.