Nieuwsbericht ASD

Vanavond om 20.00 uur staat weer de maandelijkse vergadering van de ASD Zoetermeer gepland.

Wilt u als toehoorder aanwezig zijn, dat kan, dan kunt u via het secretariaat ASD een link aanvragen in MS Teams. De punten die op de agenda staan zijn 1. Opening 2. verslag vorige vergadering 3. ingekomen stukken 4. Coronaherstelplan 5. Voorzittersoverleg Regio 6. Afdeling Sociaal Domein en 7. Rondvraag

Volgende week zal op deze pagina een kort verslag van de vergadering worden gepubliceerd.