Nieuwsbericht ASD

Vergadering ASD d.d. 13 april 2021

In de vergadering op 13 april 2021 is de ASD aan de hand van een heldere power point presentatie meegenomen in het Traject Zoetermeer 2040, door Willem Crebolder.

Elizabeth Fanoiki, Susan Verlaat en Cyril Tholen hebben de leden van de ASD verteld over de Actieagenda Werk en schulden. Veel inwoners hebben op dit moment financiële tekorten vanwege corona. Met de inzet van een preventie medewerker tracht men erger te voorkomen. Er zou meer maatwerk moeten komen. Daarvoor is het “goede gesprek” noodzakelijk. Het blijft een zoektocht naar rechtvaardige verstrekking.

Binnen de regio Haaglanden wordt er momenteel gesproken over Armoedebeleid. In geval van verborgen armoede komt men niet in aanmerking van toeslagen. In de vergadering op 11 mei 2021 zal Annelie van Manen verder ingaan op het onderwerp.

Er wordt een nieuwe website ontwikkelt. Over de inhoud wordt binnenkort gesproken. Belangrijk is dat de nieuwe website eenvoudig toegankelijk is.

Tot slot, de volgende vergadering van de ASD staat gepland op dinsdag 11 mei 2021 vanaf 20.00 uur

Adviesraad Sociaal Domein Zoetermeer