De Adviesraad sociaal domein is een onafhankelijke raad, bestaande uit inwoners van Zoetermeer. Zij adviseert het college van burgemeester en wethouders over zaken die te maken hebben met het sociale domein en dat heeft te maken met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet Jeugdhulp en de Participatiewet. U kunt dan denken aan onderwerpen als welzijn, individuele hulpmiddelen, aangepaste woningen, allerlei vormen van jeugdhulp, schuldhulpverlening, maar ook thema’s die er mee te maken hebben zoals wonen en veiligheid.

De Adviesraad wil graag weten wat de ervaringen zijn van mensen die op deze onderwerpen met de gemeente te maken hebben en de cliënten betrekken bij de adviezen die ze geeft. Als u klant bent van de gemeente kunt u u hiervoor opgeven via het contactformulier.

De Adviesraad vergadert iedere 2e dinsdag van de maand vanaf 20.00 uur, behalve in juli en augustus. De vergaderingen zijn openbaar en iedereen kan komen luisteren. De plaats kan variëren, dus hou de agenda in de gaten!