Vacature! Adviesraad zoekt nieuwe voorzitter

UPDATE FEBRUARI 2020: Deze vacature is inmiddels gesloten. We hopen in maart de nieuwe voorzitter aan u voor te kunnen stellen.

 • test
 • test
 • test

__________________________________________________________________________

Vacature: Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Zoetermeer M/V (nevenfunctie)

De functie
Wil jij van betekenis zijn binnen een van de meest interessante beleidsgebieden anno 2020?

Dit voor, door en met inwoners van de gemeente Zoetermeer? Ben je in staat vergaderingen te leiden, heb je gevoel voor ambtelijke verhoudingen, empathisch vermogen en ben jij die netwerker pur sang? Dan kan de Adviesraad Sociaal Domein Zoetermeer niet om jou heen!

Wegens het vertrek van de huidige voorzitter ASD werven wij een betrokken en gedreven voorzitter met affiniteit voor het sociaal domein.

De voorzitter is onafhankelijk gepositioneerd, heeft geen stemrecht en wordt mede ondersteund door een secretaris. Gemiddeld bedraagt de te besteden tijd 8 uur per week, de ASD vergadert in de avond. Tevens is beschikbaarheid van de voorzitter tijdens kantooruren wenselijk.

De voorzitter is in staat harmonie en samenhang te bevorderen en richt zich op het prioriteren en bewaken van processen en projecten. Bestuurlijke kennis is hierbij noodzakelijk aangevuld met een gezonde dosis humor.

Als voorzitter sta je voor de volgende uitdagingen:

 • Het voorzitten van de vergaderingen van de adviesraad;
  * Stimuleren dat de leden van de adviesraad het netwerk van Zoetermeerse inwoners en organisaties betrekken bij de advisering;
  * Mede-bewaken dat signalen van verschillende stakeholders worden meegewogen bij de advisering;
  * Het bewaken van de kwaliteit van de door de adviesraad uitgebrachte adviezen;
  * Functionele aansturing van de secretaris van de adviesraad;
  * Vormgeven van de profilering van de adviesraad naar buiten toe; de voorzitter is het ‘gezicht’ van de adviesraad, richting de politiek, het bestuur, inwoners en (belangen) organisaties.

Het profiel

– People management: je begrijpt wat de ander beweegt, je bent in staat de leden tot voorbeeld te zijn en hen te motiveren en te stimuleren. Je inspireert tot het behalen van gezamenlijke doelen en het leveren van resultaat.
– Politiek/bestuurlijke sensitiviteit: je snapt de bewegingen in het (complexe) krachtenveld, je hebt gevoel voor verhoudingen, anticipeert hierop en schakelt soepel en onafhankelijk;
– Netwerker: je bent zowel in- als extern hét gezicht van de Adviesraad. Je bent in staat om de ASD zichtbaar te maken en belangrijke onderwerpen op de kaart te zetten.
– Helikopterview: je bent snel in staat verbanden te zien en op verschillende niveaus weet je gemakkelijk te schakelen;
– Teamplayer: je hebt kennis en ervaring met groepsdynamiek en kan goed omgaan met verschillende meningen;
– Onafhankelijk: je bent niet verbonden aan een door de gemeente Zoetermeer gecontracteerde (zorg)organisatie,
niet werkzaam bij de gemeente Zoetermeer en niet politiek actief binnen de gemeente Zoetermeer als gemeenteraadslid of commissielid.

De organisatie

De Adviesraad Sociaal Domein Zoetermeer (hierna: ASD) is een onafhankelijke raad, bestaande uit twaalf inwoners van Zoetermeer. Zij adviseert het college van burgemeester en wethouders over onderwerpen die te maken hebben met het brede sociaal domein. Alle inspanningen die worden verricht op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet, de Jeugdwet en aanverwante taken vallen hieronder.

De ASD bereidt inhoudelijk de adviezen voor. Hierbij betrekt de adviesraad cliënten en inwoners uit Zoetermeer. Daarnaast is er een nauwe samenwerking met diverse andere beleidsafdelingen van de gemeente Zoetermeer.

Het aanbod

– Een unieke gelegenheid om inspraak vorm te geven binnen het sociaal domein;
– Een positie waarbij je invloed kunt uitoefenen op het gemeentelijk beleid;
– Een presentievergoeding van € 233,24 per vergadering;
– Werken met enthousiaste en professionele leden/ vrijwilligers.

De procedure

De voorzitter wordt geselecteerd door een onafhankelijke selectiecommissie en na voordracht door het college van burgemeester en wethouders benoemd voor een periode van vier jaar. De procedure wordt begeleid door Ingmar Wielenga van Compagnon.

De werving vindt plaats van maandag 16 december 2019 tot maandag 20 januari 2020.

De intake gesprekken vinden plaats bij Compagnon te Zoetermeer op 21 en 22 januari 2020. De selectiegesprekken vinden plaats in de week van 27 januari.


Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

Ingmar Wielenga
Senior Consultant
Compagnon Zoetermeer
wielenga@compagnon.com
06 29 35 84 38

Klik hier om online te solliciteren via de website van Compagnon.

NB: Geïnteresseerden voor de rol worden van harte uitgenodigd de vergadering van dinsdag 14 januari 2020 om 20.00 uur bij te wonen, in het forum te Zoetermeer.