Vacature! Adviesraad zoekt nieuwe leden

UPDATE FEBRUARI 2020: Deze vacature is inmiddels gesloten. Mocht u alsnog geïnteresseerd zijn in de functie als lid van de adviesraad: in juni zullen er een aantal leden aftreden in verband met het verstrijken van hun zittingstermijn. Voor die tijd zal er een nieuwe vacature worden uitgezet. U kunt uw interesse uiteraard ook al kenbaar maken middels een open sollicitatie.
__________________________________________________________________________

Vacature
Lid Adviesraad Sociaal Domein Zoetermeer 

Wil jij iets betekenen binnen het sociaal domein voor én met inwoners van Zoetermeer? Heb jij ideeën om het beleid van de gemeente verder te helpen? Wil jij het college van burgemeester en wethouders hierover gevraagd én ongevraagd adviseren? Dan zijn wij op zoek naar jou!

De Adviesraad Sociaal Domein Zoetermeer (ASD) is een onafhankelijke raad die bestaat uit inwoners van Zoetermeer. Zij adviseren het college van burgemeester en wethouders over zaken die te maken hebben met het sociaal domein. De term ‘sociaal domein’ omvat alle inspanningen die worden verricht op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet, de Jeugdwet en andere aanverwante taken. De ASD heeft op dit moment drie plekken vacant.

De leden van de ASD bereiden inhoudelijk de adviezen voor. Hierbij betrekken we nauw cliënten en inwoners uit Zoetermeer. Daarnaast is er ook een nauwe samenwerking met de diverse beleidsafdelingen van de gemeente Zoetermeer.

De voornaamste taken zijn:

 • Voorbereiden en formuleren van adviezen
 • Actief ophalen van, en open staan voor, signalen over het sociaal domein uit de Zoetermeerse samenleving (bijvoorbeeld door het bijwonen van congressen, werkgroepen, bijeenkomsten van belangenorganisaties, enzovoorts)
 • Opbouwen en onderhouden van een netwerk van individuen en organisaties in het sociaal domein en een vertaalslag maken tussen beleid en praktijk
 • Deelnemen aan maandelijkse vergaderingen van de ASD (de tweede dinsdagavond van de maand) 

Onze nieuwe lid:

 • heeft ervaring/affiniteit met het sociaal domein
 • neemt initiatief, is onafhankelijk en kan mensen verbinden
 • heeft een brede blik en kan een totaaladvies geven
 • woont in Zoetermeer en is gemiddeld 4 uur per week beschikbaar
 • is onafhankelijk, dus niet verbonden aan een door de gemeente Zoetermeer gecontracteerde (zorg)organisatie, niet werkzaam bij de gemeente Zoetermeer en niet politiek actief als gemeenteraadslid of commissielid

Wat bieden wij jou?

 • Een unieke gelegenheid om inspraak vorm te geven in het sociaal domein
 • Een positie waarbij je invloed kan uitoefenen op gemeentelijk beleid
 • Een presentievergoeding van € 129,58 per vergadering
 • Werken in een team met andere enthousiaste vrijwilligers 

Solliciteren

Enthousiast geworden? Stuur dan uiterlijk naar 20 januari 2020 uw motivatie en cv naar adviesraadsociaaldomein@zoetermeer.nl t.a.v Valesca Kuling. Gesprekken worden gevoerd door een selectiecommissie, bestaande uit twee onafhankelijke selectieleden en twee leden van de adviesraad. De selectiecommissie zal kandidaten voordragen aan het college van burgemeester en wethouders. Dat doen we op basis van gesprekken en brieven. De benoeming is op persoonlijke titel voor een periode van vier jaar.

Meer informatie?

Op www.adviesraadzoetermeer.nl leest u wie wij zijn. Heb je vragen over ons of heb je vragen naar aanleiding van deze vacature? Neem dan contact op met Valesca Kuling. De adviesraad vergadert altijd de 2e dinsdag van de maand om 20.00 uur in het Forum te Zoetermeer. Deze vergadering is openbaar en u bent dus van harte welkom deze vergadering bij te wonen.