Wordt u lid van de Adviesraad?

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) is op zoek naar inwoners van Zoetermeer die kennis hebben van de Participatiewet, de WMO en/of de Jeugdwet en hier ook een mening over hebben. Het sociaal domein omvat diverse onderwerpen zoals jeugdhulp, welzijn, maatschappelijke ondersteuning, dagbesteding, integratie, arbeidsparticipatie en armoedebeleid.

Staat u open voor signalen uit de samenleving en heeft u een netwerk in het sociaal domein? Wilt u met andere leden en in afstemming met cliënten adviezen voorbereiden en opstellen voor het college? Kunt u deelnemen aan bijeenkomsten (één keer per maand op dinsdag) en aan trainingen van de ASD, bent u flexibel inzetbaar als afspraken soms overdag zijn (de tijdsbesteding is gemiddeld 4 uur per week)?

Bent u proactief, onafhankelijk en verbindend; in staat om met een brede blik en integraal te adviseren; in staat om de vertaalslag maken tussen beleid en praktijk te maken en heeft u contacten met gebruikers uit het sociaal domein?

U kunt geen lid worden van de Adviesraad als u bij de gemeente Zoetermeer werkt of gemeenteraadslid of raadscommissielid bent bij de gemeente Zoetermeer.

Een door het college ingestelde selectiecommissie zorgt voor de selectie van de nieuwe leden en draagt kandidaten nieuwe leden voor aan het college van B&W. De benoeming door het college is op persoonlijke titel voor een periode van vier jaar.

E-mail uw motivatiebrief en CV uiterlijk 13 oktober 2019 naar Peter Esseveld, secretaris van de selectiecommissie , Adviesraadsociaaldomein@zoetermeer.nl. De selectiegesprekken zullen in de tweede helft oktober plaats vinden.

Voor meer informatie kunt u bellen met Annemiek Smulders (14079), secretaris van de Adviesraad.