Vergaderdata 2018

De vergaderdata voor 2018 van de Adviesraad Sociaal Domein Zoetermeer zijn bekend:

Dag Maand
16 Januari
13 Februari
13 Maart
10 April
8 Mei
12 Juni
11 September
9 Oktober
13 November
11 December