Vergaderdata 2020


De vergaderdata voor 2020 van de Adviesraad Sociaal Domein Zoetermeer zijn bekend. U bent van harte welkom. Klik op te zijner tijd op de Agenda voor de locatie, tijd en agenda.

Dag Maand
14 Januari
11 Februari
10 Maart
14 April
12  Mei
9 Juni
8 September
13 Oktober
10 November
8 December