Vergadering 14 juni 2022

Dinsdag 14 juni 2022 was de laatste vergadering voor het zomerreces. Er werd uitgebreid stilgestaan bij alle perikelen rondom de WMO. “Het is ingewikkelde wetgeving en de uitvoering is niet eenvoudig. Jammer dat Zoetermeer geen WMO of Cliëntenraad heeft”, werd opgemerkt door een toehoorder. De ASD zal nog een reactie formuleren n.a.v. de antwoorden die de ASD ontving op een aantal vragen.

Naar aanleiding van de ingekomen stukken werd opgemerkt dat men de presentatie over de Participatiewet zeer interessant vond. Wat betreft de inhoud van het Coalitieakkoord zijn de leden van mening dat er niet veel aandacht is voor het Sociaal Domein. Ook cultuur vindt men onderbelicht. De belangrijkste onderwerpen vormen veiligheid en handhaving. In het coalitieakkoord lijken niet de inwoners het uitgangspunt maar het College van B&W. De ASD zal de wethouders in een komende vergadering om een reactie vragen.

Er is onlangs een netwerk gesprek geweest met de Cliëntenraad van het Lange Land Ziekenhuis. Hier is een verslag van gemaakt dat de leden van de ASD al eerder hebben ontvangen. Er zijn nogal wat zorgen over de toekomst van het Ziekenhuis. Daarom zal de ASD het college van B&W een ongevraagd advies sturen over dit onderwerp.

Een lid van de ASD heeft deelgenomen aan een netwerk bijeenkomst van het Koplopertraject. Volgens haar is het belangrijk dat de ASD op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen van het traject. De secretaris ASD heeft op 15 juni deelgenomen aan de studiemiddag “Waarom is Schuldhulpverlening zo ingewikkeld”. Deze 5 jaarlijkse bijeenkomst wordt georganiseerd door Schuldhulpmaatje, Humanitas en BOAZ. Tot slot worden de ontvangen offertes m.b.t. de nieuwe website besproken. Men komt unaniem tot een keuze.

Tijdens de rondvraag wordt verteld over een activiteit in het centrum van Zoetermeer, “Kom erbij”. Erg leuk en er was veel belangstelling. Verder wordt medegedeeld dat er woensdag 15 juni weer een overleg is van de H10, nu in het Stadhuis van Den Haag. Namens de ASD Zoetermeer zal een afvaardiging aanwezig zijn.

Zoals al eerder opgemerkt was dit de laatste vergadering voor het zomer reces. Dinsdag 13 september 2022 staat de eerstvolgende vergadering gepland. En het gepland gesprek met de wethouders is doorgeschoven naar dinsdag 11 oktober 2022.

Voor nu een fijne zomer (vakantie) en tot ziens in het najaar!