Vergadering ASD d.d. 10 mei 2022

Tijdens de vergadering op 10 mei 2022 is uitgebreid gesproken over de Beleidsregels Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (Bbz) en de terugvordering Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO). Het gaat hierbij om kredietverstrekkingen aan ondernemers. Het was in de afgelopen corona periode van groot belang dat met financiële middelen de continuïteit van bedrijven kon worden gewaarborgd. Per 1 juli 2022 start de terugvordering als het gaat om de TOZO. Daarbij moet zorgvuldig gekeken worden naar alle factoren. Ook de toekomst van een onderneming speelt daarbij een rol.

De ASD wordt op de hoogte gebracht van de stand van zaken rondom de opvang van Asielzoekers, maar ook van vluchtelingen uit de Oekraïne, in Zoetermeer. Er was binnen de Gemeente veel bereidheid om de vluchtelingen (tijdelijke) onderdak te bieden.

De ASD heeft onlangs vragen geformuleerd in het kader van de herindicatie WMO. De ambtelijke organisatie heeft laten weten dat hierop een schriftelijke reactie zal volgen.

Afvaardigingen van de ASD nemen de komende maand deel aan diverse netwerk bijeenkomsten, waaronder een studiedag in het kader van de Schulphulpverlening die wordt georganiseerd door het BOAZ.

Tijdens het laatste overleg waren zowel de voorzitter van het BOAZ als de voorzitter van de Toegankelijkheidsraad aanwezig. Met beide onafhankelijke organen heeft de ASD periodiek overleg.

De volgende vergadering staat gepland op dinsdag 14 juni 2022, op het Stadhuis! Graag tot dan!