Vergadering ASD d.d. 14 december 2021

Uitkomst evaluatie ASD De uitkomsten van de evaluatie ASD op 9 november 2021 zullen op 11 januari 2022 uitgebreid besproken worden.

Coronaherstelplan 2022 Het plan is bedoelt om de inwoners sociaal en mentaal te steunen. Er zijn projecten voor ouderen en jongeren. Mensen voelen zich eenzaam vanwege corona. Maar dat mag je ook voelen, dat hoort bij het leven en is ook iets om mee leren om te gaan.

Voorzittersoverleg Adviesraden Sociaal Domein Regio Haaglanden Het heeft volgens de leden een grote meerwaarde dat informatie wordt uitgewisseld binnen de Regio. Adviezen zijn soms kort en bondig maar niet minder krachtig.

Afdeling Sociaal Domein Belangrijk is dat de kosten van de zorg beheersbaar blijven. Vaak willen mensen ook geen zorg maar gewoon een extra steuntje in de rug. Ook is het belangrijk zaken vroegtijdig te signaleren, preventie. De idee van een consulatie bureau voor alle leeftijden wordt geopperd.

Dinsdag 14 december 2021 was de laatste vergadering van de ASD dit jaar. Alvast fijne feestdagen en tot in het nieuwe jaar!