Vergadering ASD d.d. 8 februari 2022

Nieuwsbericht ASD: verslag vergadering 8 februari 2022

Nieuwe opzet ASD – met werkgroepen – – De door de Koepelorganisatie genoemde thema’s en het organogram afdeling Sociaal Domein wil de ASD gebruiken als basis voor het inrichten van werkgroepen.

Community tegen Eenzaamheid – – Op donderdag 10 februari 2022 vanaf 18.45 uur was de 9e netwerkbijeenkomst van de Community tegen Eenzaamheid in Zoetermeer.

Jaarverslag ASD 2021 – – – Het jaarverslag zal worden aangepast n.a.v. de inhoudelijke opmerkingen die zijn gemaakt. Verder zal onder het kopje “Vooruitblik 2022” nog worden opgenomen, dat ambtenaren de ASD zouden moeten gaan zien als een goede kritische vriend. Ook het hanteren van de 6 weken termijn zal hier nog terug komen.

Sociaal Innovatiefonds — De ASD had graag betrokken willen worden in het proces van totstandkoming van dit fonds en had graag vooraf aan B&W willen adviseren. Het gaat over belangrijke projecten, die van invloed kunnen zijn voor de burgers van Zoetermeer. Het plan is nog niet uitgewerkt en er komen pilots. Hier wil de ASD wel in meegenomen worden en op adviseren. De ASD is positief kritisch over het project.

Voorzitter BOAZ — De voorzitter van het BOAZ was in de vergadering van 8 februari 2022 aanwezig als toehoorder en zal de komende vergaderingen ook aanwezig zijn. De ASD wordt uitgenodigd om een inleiding te verzorgen over haar werkzaamheden, in een komende vergadering van het BOAZ.

Hybride overleg – – – Omdat enkele leden niet fysiek aanwezig konden zijn in de vergadering, onder meer vanwege corona, was dit overleg hybride.

Fotosessie — Bij aanvang van deze vergadering was er een fotosessie. Foto’s op de website en facebook pagina zijn verouderd en zullen binnenkort vervangen worden.

De volgende vergadering van de ASD staat gepland op dinsdag 8 maart 2022 vanaf 20.00 uur. De agenda zal t.z.t. op deze pagina worden gepubliceerd. En ook een kort verslag zult u in de week daarna op deze pagina kunnen lezen. Voor nu goed weekend!