Vergadering d.d. 12 april 2022

Tijdens de vergadering op 12 april jl. is uitgebreid gesproken over het organogram van de afdeling Sociaal Domein (SD), als uitgangspunt van de in te stellen werkgroepen door de ASD.

Op dit moment is er nog 1 hoofd SD, in de nieuwe structuur zijn er 3 managers. Het uitgangspunt daarbij zijn de drie pijlers aangereikt door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en die ook genoemd staan in het overdracht document; wonen, inkomen en werk. Men wil ook meer gaan werken met programma’s. Dit is ook al aangekondigd in Zoetermeer 2040. Zoetermeer is nu veel bezig met rechtmatigheid maar er moet ook aandacht komen voor rechtvaardigheid. Maatwerk en doelmatigheid zijn ook termen die worden genoemd.

Verder is men voornemens een lijst met punten samen te stellen die als leidraad kan dienen in het overleg tussen Gemeente en ASD. Voorts moet er meer gekeken worden naar de lange termijn. Zoetermeer is een lerende organisatie. Daar is volgens de ASD ook bestuurlijke moed voor nodig. Het college moet durven te kiezen. Er zal meer gebiedsgericht gewerkt gaan worden en de beleidstukken zullen gecomprimeerd worden om de leesbaarheid te verbeteren. Opgemerkt wordt dat er meer aan preventie zal worden gedaan. De ASD vindt het belangrijk dat medewerkers een vast dienst verband krijgen aangeboden.

De volgende vergadering staat gepland op 10 mei 2022. De agendapunten zullen een week van tevoren op deze pagina worden benoemd.