Vergadering dinsdag 10 mei 2022

Dinsdag 10 mei 2022 om 20.00 uur staat de volgende vergadering gepland. Dan zal onder meer een terugkoppeling worden gegeven van gesprekken die eerder zijn gevoerd met vertegenwoordigers van Cliëntenorganisaties van Inzet en het Lange Land Ziekenhuis met een afvaardiging van de ASD. Verder zullen een aantal ambtenaren in de vergadering aanwezig zijn die komen vertellen over de Beleidsregels inzake Bbz (Participatiewet) en de terugvordering TOZO. Ook de voortgang rondom de opvang van Asielzoekers en vluchtelingen uit Oekraïne in Zoetermeer zal aan de orde komen. Tot slot zal de inhoud van een aantal ingekomen stukken kort besproken worden.

De ASD hoopt tijdens het besloten deel van de vergadering op 14 juni 2022 de wethouders Iedema en Ter Laak te mogen ontvangen. Dit gesprek zal a.s. dinsdag al enigszins voorbereid worden.

Welkom!