Verslag vergadering 13 maart 2018

Via onderstaande link kunt u het verslag lezen van de vergadering van 13 maart j.l. van de Adviesraad Sociaal Domein Zoetermeer.

Verslag Vergadering ASD 13-03-2018