Saar Spanjaard

Saar Spanjaard

Voorzitter

Graag lever ik door mijn zitting in de Adviesraad Sociaal Domein mijn bijdrage aan de gemeente waar ik met ons gezin inmiddels 16 jaar woon. In het dagelijks leven ben ik verantwoordelijk voor een uitvoeringsorganisatie die de participatiewet en wet Sociale Werkvoorziening uitvoert voor drie gemeenten. Hiervoor heb ik voor een grote GGZ-instelling gewerkt waar ik voor de meest kwetsbare groep inwoners van o.a. Rotterdam en Dordrecht een prachtig wijkgericht ondersteuningsconcept heb mogen ontwikkelen. Er is veel kennis van het sociaal domein gebundeld in de ASD. Het geeft goeie energie om die gezamenlijk in te zetten voor onze gemeente.
saar.spanjaard@adviesraadzoetermeer.nl
Jos Becker Hoff

Jos Becker Hoff

Lid adviesraad

Mijn werk heeft vanaf 1976 direct met de gezondheidszorg te maken gehad. Twintig jaar op het ministerie VWS, 10 jaren voor de Landelijke Huisartsen Vereniging en 11 jaren voor de beroepsorganisatie van verloskundigen. Sinds kort ben ik met pensioen en ben vereerd om vanaf november 2019 mijn kennis en ervaring in te mogen zetten voor de Adviescommissie Sociaal Domein Zoetermeer. Daarnaast ben ik actief als taalcoach voor anderstaligen die Nederlands leren bij Piezo. Ik woon vanaf 1976 in Zoetermeer.
jos.beckerhoff@adviesraadzoetermeer.nl
Fieke Haak

Fieke Haak

Lid participatie

Ik heb 42 jaar in de Jeugdgezondheidszorg gewerkt als consultatiebureau- en schoolarts in Zoetermeer en omstreken. Het verbeteren van de gezondheid en leefomstandigheden van kinderen was en is de belangrijkste drijfveer in mijn werk. Deze ervaring kan ik nu gaan inzetten bij de Adviesraad Sociaal Domein. Verder ben ik getrouwd en heb 3 kinderen die inmiddels allen uit huis zijn.
fieke.haak@adviesraadzoetermeer.nl
Wesley Kisters

Wesley Kisters

Lid Wmo

Mijn naam is Wesley Kisters en ik werk als adviseur bij BMC. Hier help ik gemeenten, ministeries en andere actoren met allerlei soorten vraagstukken. De kennis en ervaringen die ik bij andere gemeenten opdoe, zet ik graag in voor de bewoners van de gemeente Zoetermeer.
wesley.kisters@adviesraadzoetermeer.nl
Valesca Kuling

Valesca Kuling

Lid Jeugd

Ik woon ruim 10 jaar in Zoetermeer, ben getrouwd en heb drie kinderen in de basisschoolleeftijd. Daarnaast werk ik bij ZonMw bij het cluster jeugd, ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Graag wil ik mijn kennis en netwerk inzetten in de Adviesraad sociaal domein Zoetermeer.
valesca.kuling@adviesraadzoetermeer.nl
Nanni Klein

Nanni Klein

Lid Jeugd

Geboren en getogen in Zoetermeer en moeder van twee kinderen. Ik heb o.a. sociale en organisatiepsychologie gestudeerd, ben ruim 15 jaar werkzaam in diverse functies in de jeugd- en ouderenzorg en GGZ. Graag combineer ik in adviezen mijn persoonlijke en professionele ervaring met signalen uit mijn netwerk.
nanni.klein@adviesraadzoetermeer.nl
Wim Leplaa

Wim Leplaa

Lid adviesraad

Mijn werk als gerechtsdeurwaarder bracht me bij verschillende mensen, mensen met geld én mensen met financiële problemen. Ik bezocht ouderen in tehuizen en jongeren die tijdelijk verbleven in een huis van bewaring. Gezinnen zonder goede dagbesteding, mensen die graag wilden werken, maar het niet konden. Al deze mensen vertelden me hun verhalen. De problemen uit deze verhalen zijn zeker niet altijd op te lossen, maar soms kan een luisterend oor en wat steun een probleem wel verlichten.

Vanaf 1 januari 2015 woon ik in Zoetermeer en sindsdien zet ik mij in voor mensen met psychische en/of fysieke problemen en de Adviesraad maakt zich sterk voor hen.
wim.leplaa@adviesraadzoetermeer.nl
Maaike Steijsiger

Maaike Steijsiger

Lid Wmo

Mijn naam is Maaike Steijsiger. In mijn relatief korte loopbaan heb ik ervaring als begeleider bij Fonteynenburg Zoetermeer. Daarnaast ben ik afgestudeerd als socioloog op de Universiteit van Amsterdam. Door mijn kennis van praktijk en beleid, ben ik in staat om een brug te slaan voor de inwoners van Zoetermeer.
maaike.steijsiger@adviesraadzoetermeer.nl
Jeanine Wehrmann

Jeanine Wehrmann

Lid Jeugd

Ik woon al ruim 20 jaar met veel plezier in Zoetermeer. Met mijn man pas ik geregeld op onze kleinkinderen. Ik werk als manager bij Kentalis in Zoetermeer en nu ik wat meer vrije tijd heb vind ik het fijn om mij in te zetten voor de Adviesraad.
jeanine.wehrmann@adviesraadzoetermeer.nl