Paula Schaling

Paula Schaling

Voorzitter

Als voorzitter van de Adviesraad sociaal domein put ik uit mijn ervaring als coach en vanuit mijn achtergrond als personeelsadviseur en manager in de gezondheidszorg om mijn rol in te vullen. Ik streef naar een goede samenwerking binnen de raad en met de inwoners van Zoetermeer.
paula.schaling@adviesraadzoetermeer.nl
Kees Dekker

Kees Dekker

Lid Wmo

Ik ben 59 jaar en ik woon sinds 1999 in Zoetermeer. In 2011 ben ik benoemd als lid van de voormalige WMO Raad. Ik vind het eervol om mijn kennis, ervaring en betrokkenheid te mogen inzetten ten behoeve van (kwetsbare) anderen. Ik werk als stafmedewerker / HR adviseur in een zorginstelling en in het verleden als psychiatrisch verpleegkundige en als kwaliteitsfunctionaris.
kees.dekker@adviesraadzoetermeer.nl
Wesley Kisters

Wesley Kisters

Lid Wmo

Mijn naam is Wesley Kisters en ik werk als adviseur bij BMC. Hier help ik gemeenten, ministeries en andere actoren met allerlei soorten vraagstukken in het sociaal domein. De kennis en ervaringen die ik bij andere gemeenten opdoe, zet ik graag in voor de bewoners van de gemeente Zoetermeer.
wesley.kisters@adviesraadzoetermeer.nl
Nanni Klein

Nanni Klein

Lid Jeugd

Geboren en getogen in Zoetermeer en moeder van twee kinderen. Ik heb o.a. sociale en organisatiepsychologie gestudeerd, ben ruim 15 jaar werkzaam in diverse functies in de jeugd- en ouderenzorg en GGZ. Graag combineer ik in adviezen mijn persoonlijke en professionele ervaring met signalen uit mijn netwerk.
nanni.klein@adviesraadzoetermeer.nl
Valesca Kuling

Valesca Kuling

Lid Jeugd

Ik woon ruim 10 jaar in Zoetermeer, ben getrouwd en heb drie kinderen in de basisschoolleeftijd. Daarnaast werk ik bij ZonMw bij het cluster jeugd, ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Graag wil ik mijn kennis en netwerk inzetten in de Adviesraad sociaal domein Zoetermeer.
valesca.kuling@adviesraadzoetermeer.nl
Maaike Steijsiger

Maaike Steijsiger

Lid Wmo

Mijn naam is Maaike Steijsiger. In mijn relatief korte loopbaan heb ik ervaring als begeleider bij Fonteynenburg Zoetermeer. Daarnaast ben ik afgestudeerd als socioloog op de Universiteit van Amsterdam. Door mijn kennis van praktijk en beleid, ben ik in staat om een brug te slaan voor de inwoners van Zoetermeer.
maaike.steijsiger@adviesraadzoetermeer.nl
Annemiek Smulders

Annemiek Smulders

Netwerkregisseur Adviesraad sociaal domein

Vanuit de gemeente Zoetermeer ondersteun ik de leden van de Adviesraad bij hun taak om het college te adviseren over het beleid op het sociale domein. Naast deze taak ben ik ook beleidsmedewerker lokaal gezondheidsbeleid.

06 - 2570 8767 | adviesraadsociaaldomein@zoetermeer.nl