Op 7 juni 2023 adviseerde de  ASD Advies SPUK def  en op 18 juli 2023 ontving de ASD de reactie van het College van B&W:  Reactie B&W advies ASD Brede SPUK .