Nieuws

Lees op deze pagina’s de verslagen van de vergaderingen, de nieuwtjes en de berichten vanuit de Adviesraad over het Sociaal Domein.

Vergadering 13 februari 2024

Opening, welkom en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet zowel de leden van de ASD als de toehoorders van harte welkom. De voorzitter, Saar Spanjaard, deelt mede dat dit haar laatste vergadering is [...]

Jaarverslag ASD 2023

Lees het jaarverslag ASD 2023  via onderstaande link: Jaarverslag ASD 2023