Nieuws

Lees op deze pagina’s de verslagen van de vergaderingen, de nieuwtjes en de berichten vanuit de Adviesraad over het Sociaal Domein.

Laatste vergadering ASD voor zomer reces

Dinsdagavond 11 juni 2024 was de laatste vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein voor het zomer reces. Daarin hebben we afscheid genomen van vier leden. Maar we hopen in de eerstvolgende vergadering, op 10 september, [...]

Nieuwe voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Zoetermeer

Dinsdag 11 juni 2024 om 20.00 uur stond de laatste vergadering voor het zomerreces  gepland. Deze werd voorgezeten door onze nieuwe voorzitter Bart Luttik. Bart heeft jarenlange ervaring met Adviesraden Sociaal Domein. In de vergadering [...]

Vergadering 9 april 2024

Opening, welkom en mededelingen De vice voorzitter opent de vergadering en heet zowel de leden van de ASD als de toehoorders van harte welkom.  Er wordt stilgestaan bij de onderlinge retraite want er staan de [...]

Vergadering 12 maart 2024

Opening, welkom en mededelingen De vice voorzitter opent de vergadering en heet zowel de leden van de ASD als de toehoorder van harte welkom.  Daarna deelt de secretaris mede dat zij tijdens de vergadering op [...]