Nieuws

Lees op deze pagina’s de verslagen van de vergaderingen, de nieuwtjes en de berichten vanuit de Adviesraad over het Sociaal Domein.

Vergadering 8 november 2022

Opening en Welkom De voorzitter opent de vergadering en heet de leden van de ASD van harte welkom. Notulen vorige vergadering De leden van de ASD hebben kennisgenomen van de inhoud van het verslag van [...]

Vergadering 13 september 2022

Opening en Welkom De voorzitter opent de vergadering en heet zowel de leden van de ASD als de toehoorders van harte welkom. Bij de behandeling van agendapunt 4, Armoedebeleid, zullen ook twee ambtenaren aanwezig zijn. [...]

Vergadering 14 juni 2022

Opening en Welkom De voorzitter opent de vergadering en heet zowel de leden als de toehoorders van harte welkom. Er wordt opgemerkt op dat er nogal problemen zijn rondom de WMO. Het is ingewikkelde [...]

Vergadering 10 mei 2022

Opening en Welkom De voorzitter opent de vergadering en heet niet alleen de leden van de ASD maar ook de toehoorders en gasten | insprekers van harte welkom. Maaike Steijsiger stelt zich kort voor. [...]

Vergadering 12 april 2022

Opening en Welkom De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Notulen vorige vergadering De leden van de ASD hebben kennis genomen van de inhoud van het verslag van de vergadering op [...]

Jaarverslag 2021

Het jaarverslag 2021 vindt u als document via deze link: Jaarverslag ASD 2021.

Vergadering 8 februari 2022

Opening en Welkom De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Dit is de eerste fysieke vergadering sinds lange tijd. Onder meer vanwege corona zullen twee leden digitaal aanwezig zijn. Ook de [...]

Vergadering 14 december 2021

Opening en Welkom De voorzitter opent de vergadering. Vanwege corona is deze vergadering weer online. Ook de vergadering in januari zal online zijn. Notulen vorige vergadering De leden van de ASD hebben kennis genomen van [...]

Vergadering 12 oktober 2021

Opening en Welkom De voorzitter opent de vergadering. Dit is de eerste fysieke vergadering na anderhalf jaar. Vanwege griepklachten zijn twee leden online aanwezig. Notulen vorige vergadering De leden van de ASD hebben kennis genomen [...]

Vergadering 8 juni 2021

Opening en Welkom De voorzitter opent de vergadering. Fieke Haak en Hans Lindeboom (TR) hebben zich afgemeld. Mireille Bosman is vanavond wederom aanwezig al toehoorder. Zij was 1 van de sollicitanten op 1 juni 2021 [...]

Vergadering 11 mei 2021

Opening en Welkom De voorzitter opent de vergadering. Jocintha Hoogvorst heeft zich afgemeld vanwege een verhuizing. Verder is er vanavond 1 toehoorder, zij zal rond 21.00 uur inloggen. Mireille Bosman is ook 1 van de [...]