Over de raad en haar leden

De Adviesraad sociaal domein is een onafhankelijke raad, bestaande uit inwoners van Zoetermeer. Zij adviseert het college van burgemeester en wethouders over zaken die te maken hebben met het sociale domein en dat heeft te maken met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet Jeugdhulp en de Participatiewet. U kunt dan denken aan onderwerpen als welzijn, individuele hulpmiddelen, aangepaste woningen, allerlei vormen van jeugdhulp, schuldhulpverlening, maar ook thema’s die er mee te maken hebben zoals wonen en veiligheid.

De Adviesraad wil graag weten wat de ervaringen zijn van mensen die op deze onderwerpen met de gemeente te maken hebben en de cliënten betrekken bij de adviezen die ze geeft. Als u klant bent van de gemeente kunt u u hiervoor opgeven via het contactformulier.

De Adviesraad vergadert iedere 2e dinsdag van de maand vanaf 20.00 uur, behalve in juli en augustus. De vergaderingen zijn openbaar en iedereen kan komen luisteren. De plaats kan variëren, dus hou de agenda in de gaten!

Bart Luttik

Voorzitter

Tot 2005 ben ik werkzaam geweest in het HRM vak bij diverse ministeries en ZBO’s. Daarna heb ik mijn eigen bedrijf gehad voor interim-management. Daarnaast heb ik diverse vrijwilligers werkzaamheden gedaan onder ander: voorzitter Raad van Toezicht Bibliotheek Maassluis/Midden-Delfland en Vlaardingen sedert 2011 tot 1 december 2023, voorzitter Centrale Cliëntenraad verpleeghuizen van stichting Respect te Scheveningen april 2020 – 2022, voorzitter Adviesraad Sociaal Domein van Maassluis 2013 – 2020, lid Raad van Toezicht Stichting Wijzer, een stichting voor het openbaar regulier en speciaal basis en middelbaaronderwijs in Vlaardingen en Maassluis van 2007 – 2015, lid Raad van Toezicht Cultuurweb Westland 2013 – 2017, voorzitter bestuur Theater Schuurkerk te Maassluis van 2008 – 2011. Momenteel ben ik nog voorzitter VvE Catalpa sedert september 2022.

Jos Becker Hoff

Lid adviesraad

Mijn werk heeft vanaf 1976 direct met de gezondheidszorg te maken gehad. Twintig jaar op het ministerie VWS, 10 jaren voor de Landelijke Huisartsen Vereniging en 11 jaren voor de beroepsorganisatie van verloskundigen. Sinds kort ben ik met pensioen en ben vereerd om vanaf november 2019 mijn kennis en ervaring in te mogen zetten voor de Adviescommissie Sociaal Domein Zoetermeer. Daarnaast ben ik actief als taalcoach voor anderstaligen die Nederlands leren bij Piezo. Ik woon vanaf 1976 in Zoetermeer.
jos.beckerhoff@adviesraadzoetermeer.nl

Nanni Klein

Lid Adviesraad

“Ik ben geboren en getogen in Zoetermeer en ben opgegroeid met een meervoudig gehandicapte broer. Mensen ondersteunen op welke manier dan ook, is voor mij dan ook niet meer dan normaal. Met een achtergrond in de sociale en organisatiepsychologie heb ik ervaring in de ggz, jeugd- en ouderenzorg. Ik ben moeder van twee schoolgaande kinderen, wat weer hele andere perpectieven in het leven brengt. Ik ben lid geworden van de ASD, omdat ik mijn kennis graag inzet voor onze gemeente. In adviezen probeer ik mijn persoonlijke en professionele ervaring te combineren met signalen uit mijn netwerk.”
nanni.klein@adviesraadzoetermeer.nl

Jocintha Hoogvorst

Lid Adviesraad

Ik ben geboren en getogen in Zoetermeer. Voor mijn studie heb ik een aantal jaren elders gewoond. Maar op dit moment woon ik weer in Zoetermeer, en nu samen met mijn vriend.
Ik heb aan de hotelschool gestudeerd en daarna ben ik gestart met accountancy om vervolgens in de GGZ aan het werk te gaan. Mijn werkveld is WMO en Jeugdwet, wat ik met veel plezier doe. Sinds ik ben gestart in de GGZ is mijn nieuwsgierigheid voor het sociaal domein gewekt. Door lid te zijn van de adviesraad hoop ik mijn kennis en ervaring te kunnen delen en in te zetten voor de inwoners van onze stad.

Hans de Vos

Lid Adviesraad

Sinds 1989 woon ik in Zoetermeer en volg ik van nabij de ontwikkeling van deze stad. Het sociaal domein heeft daarbij mijn speciale interesse. Ik heb zo’n 35 jaar gewerkt in de jeugdzorg en in de dienstverlening aan mensen met een beperking. Als vrijwilliger, maatschappelijk werker en de meeste tijd als directeur/bestuurder. De laatste jaren ben ik actief als coach en geef ik lezingen en workshops.

Ik vind het belangrijk dat de gemeente vooral samen met haar inwoners beleid ontwikkelt. Beleid dat aansluit op de behoeften van de inwoners, de menselijke maat in het oog houdt en zodoende op draagvak kan rekenen. De adviesraad kan daarbij een goede rol spelen. Vanuit mijn ervaring en achtergrond, maatschappelijk werker / jurist, wil ik hieraan graag een constructieve bijdrage leveren.