Adviezen

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) is een onafhankelijk adviesorgaan van het college van B&W van Zoetermeer. De ASD adviseert het college van B&W gevraagd en ongevraagd over de volgende wet- en regelgeving:

  • de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)
  • de Jeugdwet
  • de Participatiewet
  • het armoedebeleid
  • de schulddienstverlening

Deze verzameling van wetten wordt ook wel het sociaal domein genoemd.

De ASD bestaat momenteel uit 10 inwoners van Zoetermeer. Zij vormen de schakel tussen het bestuur en de inwoners van de stad. Zij verzamelen de ervaringen van de Zoetermeerders met het sociaal domein en stellen een advies samen voor het college van B&W. Alle adviezen hebben als doel het sociaal beleid beter te laten passen bij wat de Zoetermeerder nodig heeft.

De ASD is onafhankelijk. En is niet verbonden aan de gemeente of een andere organisatie.

De eerder uitgebrachte adviezen

15februari 2024

Advies inzake Nota Preventief Lokaal Gezondheidsbeleid

15 februari 2024|

Het College van B&W heeft de ASD bij brief van 16 januari 2024 om een advies gevraagd. Op 24 januari 2024 heeft de ASD een advies uitgebracht aan het College over de nota lokaal preventief [...]

9januari 2024

Ongevraagd advies ASD signalering Armoede

9 januari 2024|

Op 23 oktober 2023 ontving het College van B&W het  Ongevraagd Advies ASD inzake signalering armoede En op 7 december 2023 ontving de ASD hierop de reactie van het College Reactie College B&W inzake ongevraagd [...]

21juni 2023

Ongevraagd advies Signaal werkprocessen

21 juni 2023|

Op 24 februari 2023 ontving het College van B&W het ongevraagd advies Signaal werkprocessen Hier heeft het College van B&W op 29 maart 2023 op gereageerd: Reactiebrief op het advies 'Signaal werkprocessen'

7juni 2023

Advies ASD inzake Brede SPUK en reactie college B&W

7 juni 2023|

Op 7 juni 2023 adviseerde de  ASD Advies SPUK def  en op 18 juli 2023 ontving de ASD de reactie van het College van B&W:  Reactie B&W advies ASD Brede SPUK .

14april 2023

Ongevraagd advies Armoedebeleid

14 april 2023|

Op 17 februari 2023 publiceerden wij ons Ongevraagd advies Armoedebeleid. Lees en download via deze link het advies “Ongevraagd advies Armoedebeleid”. Hier vindt u de reactie van het College, gegeven op 30 maart 2023. Lees [...]

20juni 2022

Ongevraagd advies Lange Land ziekenhuis

20 juni 2022|

Op 20 juni 2022 publiceerden wij ons Ongevraagd advies Lange Land Ziekenhuis. Lees en download via deze link het advies “Ongevraagd advies Lange Land Ziekenhuis”. Hier vindt u de reactie van het College, gegeven op [...]

15februari 2022

Ongevraagd advies Innovatiefonds Sociaal Domein

15 februari 2022|

Op 15 februari 2022 publiceerden wij ons Ongevraagd advies Innovatiefonds Sociaal Domein Lees en download via deze link het ongevraagde advies “Innovatiefonds Sociaal Domein”.

31augustus 2021

Advies inzake Woonzorgvisie

31 augustus 2021|

Op 31 augustus 2021 publiceerden wij ons Advies inzake Woonzorgvisie. Lees en download via deze link het advies “Advies inzake Woonzorgvisie”. Hier vindt u de reactie van het College, gegeven op 21 september 2021. Lees [...]

31augustus 2021

Advies Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang

31 augustus 2021|

Op 31 augustus 2021 publiceerden wij ons Advies ASD inzake Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Lees en download via deze link het advies “Advies ASD inzake Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang”. Hier vindt u de [...]

26mei 2021

Advies concept visie Jeugdhulp Haaglanden

26 mei 2021|

Op 30 april 2021 publiceerden wij ons advies Concept visie Jeugdhulp Haaglanden Lees en download via deze link het advies “Advies concept visie Jeugdhulp Haaglanden”. Hier vindt u de reactie van het College, gegeven [...]

30april 2021

Advies ASD Zoetermeer inzake visie op Jeugdzorg

30 april 2021|

Op 30 april 2021 publiceerden wij ons Advies ASD Zoetermeer inzake visie op Jeugdzorg. Lees en download via deze link het advies “Advies ASD Zoetermeer inzake visie op Jeugdzorg”. Hier vindt u de reactie van [...]

28januari 2021

Advies onafhankelijke cliëntondersteuning

28 januari 2021|

Op verzoek van de gemeente hebben wij advies uitgebracht over de opdrachtomschrijving voor de aanbesteding onafhankelijke clientondersteuning (OCO). Specifiek is gevraagd om een advies over opdracht C met focus op gevolgen voor de inwoner. Dit [...]

8januari 2020

Advies Werkbedrijf

8 januari 2020|

Op 8 januari 2020 publiceerden wij ons gevraagde advies Werkbedrijf. Het advies is een bundeling van drie separate adviesaanvragen aangaande: De voorgenomen liquidate van het Sociaal Werkbedrijf DSW en een vereveningsregeling Het Organisatie Inrichtingsplan (OIP) [...]

19september 2019

Advies ombuigingen jeugd

19 september 2019|

Op 19 september 2019 publiceerden wij ons Advies ombuigingen jeugd. Lees en download via deze link het advies “Advies ombuigingen jeugd”. Hier vindt u de reactie van het College, gegeven op 31 oktober 2019. Lees [...]

12augustus 2019

Advies perspectiefnota

12 augustus 2019|

Op 12 augustus 2019 publiceerden wij ons Advies perspectiefnota. Lees en download via deze link het advies “Advies perspectiefnota”. Hier vindt u de reactie van het College, gegeven op 2 oktober 2019. Lees de reactie [...]

29januari 2019

Advies Raadsvoorstel Vrijwilligersondersteuning

29 januari 2019|

Op 29 januari 2019 publiceerden wij ons Advies Raadsvoorstel Vrijwilligersondersteuning. Lees en download via deze link het advies “Advies Raadsvoorstel Vrijwilligersondersteuning”.

29januari 2019

Advies voorlopig koersbesluit Zoetermeers Werkbedrijf

29 januari 2019|

Op 30 april 2021 publiceerden wij ons Advies voorlopig koersbesluit Zoetermeers Werkbedrijf Lees en download via deze link het advies “Advies voorlopig koersbesluit Zoetermeers Werkbedrijf”.

12december 2018

Ongevraagd advies 18-/18+

12 december 2018|

Op 12 december 2018 publiceerden wij ons Ongevraagd advies 18-/18+. Lees en download via deze link het advies “Ongevraagd advies 18-/18+”. Hier vindt u de reactie van het College, gegeven op 8 februari 2018. Lees [...]

31mei 2018

Advies Inkoop Jeugdzorg

31 mei 2018|

Op 31 mei 2018 publiceerden wij ons Advies Inkoop Jeugdzorg. Lees en download via deze link het advies “Advies Inkoop Jeugdzorg”.

11april 2017

Advies Cliënten betrekken bij advisering

11 april 2017|

Op 11 april 2017 publiceerden wij ons Advies Cliënten betrekken bij advisering. Lees en download via deze link het advies “Advies Cliënten betrekken bij advisering”.

25oktober 2016

Advies PGB beleid Wmo en Jeugd

25 oktober 2016|

Op 25 oktober 2016 publiceerden wij ons Advies PGB beleid Wmo en Jeugd. Lees en download via deze link het advies “Advies PGB beleid Wmo en Jeugd”.