Vergadering 11 december 2018

 • |
 • Algemeen
lees meer » Op dinsdag 11 december vergadert de Adviesraad Sociaal Domein. In de vergadering krijgt de Adviesraad een toelichting op de schaalsprong. De vergadering begint om 20.00 uur in de B&W-kamer van…

Adviesraad zoekt nieuwe leden

 • 30 november 2018
 • |
 • Algemeen
lees meer » De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) is op zoek naar inwoners van Zoetermeer die kennis hebben van de Participatiewet, WMO en/of de Jeugdwet en hier ook een mening over hebben. Het…

Verslag vergadering 12-6

 • 15 juni 2018
 • |
 • Verslag vergadering
lees meer » Via onderstaande link kunt u het verslag lezen van de vergadering van de ASD van 12 juni 2018. Verslag 12 juni 2018

Inspraak bezoekers bij vergaderingen

 • 12 juni 2018
 • |
lees meer » De Adviesraad is van en voor de inwoners en dan vooral de kwetsbare inwoners. Met onze adviezen willen wij bijdragen dat elke inwoner in Zoetermeer zo goed als mogelijk mee…

Ongevraagd advies inkoopstrategie Regio Haaglanden 2O2O-2O24

 • |
lees meer » Hierbij het ongevraagde advies van de Adviesraad Sociaal Domein Zoetermeer met betrekking tot de inkoopstrategie van jeugdhulp zoals wordt ingediend bij het College B&W van Zoetermeer. Advies Inkoop Jeugdhulp definitief

Verslag en agenda ASD vergadering

 • |
lees meer » Hierbij het verslag van de vorige vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein van 8 mei 2018 en de agenda voor de nieuwe vergadering op dinsdag 12 juni 2018 om 20:00…

Agenda vergadering 8 mei 2018 – ASD

 • |
lees meer » Hierbij de agenda voor de komende vergadering van 8 mei + verslag vorige vergadering en het stuk voor het opzetten van het cliëntenpanel Klik -> Agenda vergadering ASD 8 mei 2018…

Verslag vergadering 10 april

 • |
lees meer » Hieronder is het verslag in te zien van de vergadering van 10 april jongstleden. Verslag ASD vergadering 10-april-2018

Vergadering ASD – 10 april

 • |
lees meer » Volgende week dinsdag 10 april gaan we weer vergaderen om 20:00 uur. Locatie: Commissiezaal, stadhuis (naast raadzaal), via ingang Engelandlaan. Hieronder de bijbehorende documenten: Agenda ASD-10-04-10 Verslag Adviesraad sociaal domein…

Overzicht van alle ondersteuners en organisaties in Zoetermeer

 • |
 • Algemeen
lees meer » Via de website van de gemeente Zoetermeer kunt u het document Zoetermeer voor Minder 2.0 inzien, met onder andere alle ondersteuners en organisaties van Zoetermeer, inclusief alle adressen, telefoonnummers, etc.…

Verslag vergadering 13 maart 2018 ASD

 • |
 • Verslag vergadering
 • Algemeen
lees meer » Via onderstaande link kunt u het verslag lezen van de vergadering van 13 maart j.l. van de Adviesraad Sociaal Domein Zoetermeer. Verslag Vergadering ASD 13-03-2018

Reactie op advies 18-/18+

 • |
lees meer » Lees hier de reactie van het college op het advies van de ASD Reactie van College op Advies 18-/18+ van de ASD

Vergadering ASD 13-3-2018 – 20:00 uur

 • |
 • Verslag vergadering
 • Algemeen
lees meer » Locatie voor 13-3 – 20:00 uur: Parochieel centrum de Kapelaan, Nicholaasplein 2, Zoetermeer Hieronder de bijbehorende stukken voor de komende vergadering. 0 Agenda Actiepuntenlijst Ingezonden stuk Mevrouw Van den Berg…

Verordening en regeling ASD

 • |
 • Algemeen
lees meer » Er zijn 2 nieuwe officiële stukken opgeslagen via ‘documenten’ op deze website. Zie: Verordening en regeling ASD

Speerpunten 2018

 • |
 • Algemeen
lees meer » De speerpunten voor de ASD Zoetermeer voor 2018: ASDSpeerpunten2018

Agenda en stukken vergadering 13 februari 2018

 • |
 • Verslag vergadering
 • Algemeen
lees meer » Volgende week dinsdag 13 februari is het weer zover. Om 20:00 uur zal er worden vergaderd. Wederom in het Parochieel centrum de Kapelaan, Nicholaasplein 2, Zoetermeer. In de bijlage de agenda…

Reactietermijn vacature verlengd!

 • |
 • Algemeen
lees meer » De reactietermijn voor de vacature voor een nieuw lid voor de Adviesraad Sociaal Domein is verlengd tot 19 februari. Reageren kan dus nog steeds! In de bijlage vindt u de…

Verslag ASD Vergadering 16 januari 2018

 • |
 • Verslag vergadering
 • Algemeen
lees meer » Klik op de link: Verslag 16 01 2018

Vacature Lid Adviesraad Sociaal Domein Zoetermeer

 • |
lees meer » Wegens wisselingen in de samenstelling van de huidige adviesraad zijn wij voor dit jaar op zoek naar nieuwe leden voor de portefeuille participatie binnen de adviesraad sociaal domein. In de…

Vergaderdata 2018

 • |
 • Algemeen
lees meer » De vergaderdata voor 2018 van de ASD (Adviesraad Sociaal Domein) zijn bekend: Dag Maand 16 Januari 13 Februari 13 Maart 10 April 8 Mei 12 Juni 11 September 9 Oktober…

Overhandiging advies 18- / 18+

 • |
 • Advies
lees meer » Vanavond is tijdens de vergadering van de ASD Zoetermeer het eerste ongevraagde advies betreft de problematiek op het punt van 18- / 18+ (overgang van jeugd- naar reguliere volwassen zorg)…

Verordening cliëntenparticipatie adviesraad sociaal domein

 • |
 • Verslag vergadering
 • Algemeen
lees meer » Op 4 december 2017 heeft onze voorzitter Paula Schaling van de Adviesraad Sociaal Domein Zoetermeer een toelichting gegeven op de verordening cliëntenparticipatie adviesraad sociaal domein. Na kort overleg en akkoord…

Communicatie deel 2

 • 27 november 2017
 • |
 • Algemeen
lees meer » Mededeling; Alle e-mailadressen van de leden zijn sinds eind oktober actief. De leden kunnen dus ook individueel per e-mail worden benaderd.

Communicatie

 • 13 september 2017
 • |
lees meer » Helaas ondervinden we problemen bij de communicatie via mail en contactformulier. Heeft u een boodschap voor de Adviesraad sociaal domein is het beter deze te mailen aan adviesraadsociaaldomein@zoetermeer.nl.

Advies persoonsgebonden budget (PGB)

 • 25 oktober 2016
 • |
 • Advies
lees meer » De Adviesraad sociaal domein heeft een advies uitgebracht over het persoonsgebonden budget (PGB). In de oude situatie waren er verschillende regels voor een PGB voor een WMO-voorziening en voor een…