Reactie college op advies ASD Clientondersteuning
20211102 Collegereactie advies ASD clientondersteuning
lees meer »
Advies ASD Onafhankelijke Clientondersteuning
2 Advies ASD onafhankelijke cliëntondersteuning
lees meer »
Advies | Werkbedrijf
8 januari 2020 |
Advies
Op 8 januari 2020 publiceerden wij ons gevraagde advies Werkbedrijf. Het advies is een bundeling van drie separate adviesaanvragen aangaande: – De voorgenomen liquidate van het Sociaal Werkbedrijf DSW en een…
lees meer »
Advies | Kadernota Meedoen met meerwaarde
3 januari 2020 |
Advies
Op 3 januari 2020 publiceerden wij ons gevraagde advies Kadernota Meedoen met meerwaarde. Hier vindt u de reactie van het College, gegeven op 23 januari 2020.
lees meer »
Advies | Ombuigingen jeugd
19 september 2019 |
Advies
Op 19 september 2019 publiceerden wij ons gevraagde Advies | Ombuigingen jeugd. Hier vindt u de reactie van het College, gegeven op 31 oktober 2019.
lees meer »
Advies | Perspectiefnota 2020
12 augustus 2019 |
Advies
Op 12 augustus 2019 publiceerden wij ons gevraagde Advies perspectiefnota 2020. Hier vindt u de reactie van het College, gegeven op 2 oktober 2019.
lees meer »
Onderzoek | Tevredenheidsonderzoek jeugdhulp
16 april 2019 |
Onderzoek
In januari heeft de Adviesraad sociaal domein via het Panelonderzoek van de gemeente vragen gesteld over hoe tevreden mensen zijn over de jeugdhulp die hun kinderen ontvangen. Ook mensen die…
lees meer »
Advies | Voorlopig Koersbesluit Zoetermeers Werkbedrijf
8 februari 2019 |
Advies
Op 8 februari 2019 publiceerden wij ons gevraagde Advies Voorlopig Koersbesluit Zoetermeers Werkbedrijf.
lees meer »
Advies | Raadsvoorstel Vrijwilligersondersteuning
29 januari 2019 |
Advies
Op 29 januari 2019 publiceerden wij ons gevraagde Advies Raadsvoorstel Vrijwilligersondersteuning.
lees meer »
Informeel Advies | Gelijke onderwijskansen
5 december 2018 |
Informeel advies
Hoewel onderwijs niet direct onder het sociale domein valt heeft het wel veel raakvlakken. Daarom is er in het najaar 2018 een presentatie geweest in de adviesraad over de plannen…
lees meer »
Advies | Inkoopstrategie Regio Haaglanden 2020-2024
31 mei 2018 |
Advies
Op 31 mei 2018 publiceerden wij ons ongevraagde Advies Inkoopstrategie Regio Haaglanden 2020-2024.
lees meer »
Advies | Regionale beleidsvisie beschermd wonen en maatschappelijke opvang
10 januari 2018 |
Advies
Op 10 januari 2018 publiceerden wij ons gevraagde Advies Regionale beleidsvisie beschermd wonen en maatschappelijke opvang.
lees meer »
Advies | 18- / 18+
12 december 2017 |
Advies
Op 12 december 2017 publiceerden wij ons ongevraagde Advies 18- / 18+. Op 8 februari 2018 reageerde het college op ons advies. Deze reactie lees je hier.   Overhandiging Advies…
lees meer »
Advies | Cliënten betrekken bij advisering
11 april 2017 |
Advies
Op 11 april 2017 publiceerden wij ons gevraagde Advies Cliënten betrekken bij advisering 11-04-2017.
lees meer »
Advies | PGB beleid voor Jeugd en Wmo
25 oktober 2016 |
Advies
Op 25 oktober 2016 publiceerden wij ons gevraagde Advies PGB beleid voor Jeugd en Wmo. In de oude situatie waren er verschillende regels voor een PGB voor een WMO-voorziening en voor…
lees meer »