Schakel tussen Zoetermeerder en sociaal beleid

In Zoetermeer leven we samen. Mensen met een verschillende achtergrond, diverse mogelijkheden, wensen en soms ook problemen. Al die mensen willen zich graag thuis voelen in de stad. Er prettig wonen, werken, zich ontwikkelen (naar school gaan), ontspannen, sporten, etc…

Om dat mogelijk te maken is sociaal beleid en sturing vanuit de gemeente nodig. Bijvoorbeeld om te helpen bij armoede-problematiek, het vinden van werk, om gezond opgroeien mogelijk te maken, ervoor te zorgen dat iedereen erbij hoort en nog veel meer. Al deze zaken horen tot het “Sociaal Domein” van de gemeente.

Het sociaal domein kent als basis een drietal wetten: de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet en de Jeugdwet.

In deze wetten staat dat gemeenten haar inwoners op een goede manier moet betrekken bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid. Daarvoor heeft de gemeente Zoetermeer de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) in het leven geroepen. In veel gemeenten in Nederland functioneert inmiddels een ASD.

De ASD adviseert, gevraagd en ongevraagd, burgemeester en wethouders van Zoetermeer. Over alle belangrijke zaken die binnen het sociaal domein aan de orde zijn. Het “inwonerperspectief” staat voorop. De ASD is een onafhankelijk adviesorgaan.