• Vergadering 11 december 2018
 • |
 • |
 • Algemeen
lees meer »

Op dinsdag 11 december vergadert de Adviesraad Sociaal Domein. In de vergadering krijgt de Adviesraad een toelichting op de schaalsprong.

De vergadering begint om 20.00 uur in de B&W-kamer van het Forum, u bent vanaf 19.30 uur van harte welkom.

 • Adviesraad zoekt nieuwe leden
 • |
 • 30 november 2018
 • |
 • Algemeen
lees meer »

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) is op zoek naar inwoners van Zoetermeer die kennis hebben van de Participatiewet, WMO en/of de Jeugdwet en hier ook een mening over hebben. Het sociaal domein omvat diverse onderwerpen zoals jeugdzorg, ouderenzorg, maatschappelijke ondersteuning, dagbesteding, welzijn, participatie en armoedebestrijding.

Staat u open voor signalen uit de samenleving en heeft u een netwerk in het sociaal domein? Wilt u met andere leden en in afstemming met cliënten adviezen voorbereiden en opstellen voor het college? Kunt u deelnemen aan bijeenkomsten (één keer per maand op dinsdag) en aan trainingen van de ASD, bent u flexibel inzetbaar als afspraken soms overdag zijn (de tijdsbesteding is gemiddeld 4 uur per week)?

Bent u proactief, onafhankelijk en verbindend; in staat om met een brede blik en integraal te adviseren; in staat om de vertaalslag maken tussen beleid en praktijk te maken en heeft u contacten met gebruikers uit het sociaal domein?

U komt niet in aanmerking wanneer u bij de gemeente Zoetermeer werkt of actief bent als gemeenteraadslid of raadscommissielid bij de gemeente Zoetermeer.

Stuur uw motivatiebrief en curriculum vitae tot uiterlijk woensdag 12 december 2018 t.a.v. mevrouw P. Schaling, voorzitter van de ASD via adviesraadsociaaldomein@zoetermeer.nl. De gesprekken zijn gepland op 17 en 18 december.

De ASD draagt kandidaten voor aan het college van B&W. De benoeming is op persoonlijke titel voor een periode van vier jaar.

Voor meer informatie kunt u bellen met Annemiek Smulders (06 2570 8767).

 • Verslag vergadering 12-6
 • |
 • 15 juni 2018
 • |
 • Verslag vergadering
lees meer »

Via onderstaande link kunt u het verslag lezen van de vergadering van de ASD van 12 juni 2018.

Verslag 12 juni 2018

 • Inspraak bezoekers bij vergaderingen
 • |
 • 12 juni 2018
 • |
lees meer »

De Adviesraad is van en voor de inwoners en dan vooral de kwetsbare inwoners. Met onze adviezen willen wij bijdragen dat elke inwoner in Zoetermeer zo goed als mogelijk mee kan doen. Input vanuit de Zoetermeerse inwoners over wat er goed gaat, maar vooral wat er beter kan waarderen wij dan ook zeer. Wilt u een onderwerp vanuit het sociaal domein agenderen voor onze vergadering? Dan kan dat via de website www.adviesraadzoetermeer.nl of door een e-mail te sturen aan adviesraadsociaaldomein@zoetermeer.nl. U kunt ook bellen met 14079, de netwerkregisseur van de Adviesraad belt u dan terug.

Deze onderwerpen worden in de vergadering onder het agendapunt ingekomen post behandeld.

In de vergadering kunt u kort uw onderwerp toelichten. De leden van de Adviesraad bespreken dan wat ze met dit signaal kunnen. Het resultaat kan zijn dat het punt een volgende keer terugkomt op de agenda, of dat één of twee leden van de Adviesraad met u in gesprek gaan. Het kan ook voorkomen dat de Adviesraad er voor kiest om (op dat moment) niets met een signaal te doen. Dit zal altijd toegelicht worden.

Ook is er in het openbare deel van de vergadering een rondvraag. Als bezoeker van de vergadering kunt u dan een korte vraag stellen of vragen of een onderwerp geagendeerd kan worden.

 • Ongevraagd advies inkoopstrategie Regio Haaglanden 2O2O-2O24
 • |
 • |
lees meer »

Hierbij het ongevraagde advies van de Adviesraad Sociaal Domein Zoetermeer met betrekking tot de inkoopstrategie van jeugdhulp zoals wordt ingediend bij het College B&W van Zoetermeer.

Advies Inkoop Jeugdhulp definitief

 • Verslag en agenda ASD vergadering
 • |
 • |
lees meer »

Hierbij het verslag van de vorige vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein van 8 mei 2018 en de agenda voor de nieuwe vergadering op dinsdag 12 juni 2018 om 20:00 uur. Deze vergadering vindt plaats in de commissiezaal in het stadhuis (naast de raadszaal).

Verslag-ASD-08-mei-2018-Online

Agenda-ASD-12Juni-2018-online

 

 • Agenda vergadering 8 mei 2018 – ASD
 • |
 • |
lees meer »

Hierbij de agenda voor de komende vergadering van 8 mei + verslag vorige vergadering en het stuk voor het opzetten van het cliëntenpanel

Klik -> Agenda vergadering ASD 8 mei 2018

Klik -> Verslag Adviesraad sociaal domein 10 apri 2018

Klik -> Projectformulier.Cliëntenpanel (002)

 • Verslag vergadering 10 april
 • |
 • |
lees meer »

Hieronder is het verslag in te zien van de vergadering van 10 april jongstleden.

Verslag ASD vergadering 10-april-2018

 • Vergadering ASD – 10 april
 • |
 • |
lees meer »

Volgende week dinsdag 10 april gaan we weer vergaderen om 20:00 uur. Locatie:

Commissiezaal, stadhuis (naast raadzaal), via ingang Engelandlaan.

Hieronder de bijbehorende documenten:

Agenda ASD-10-04-10

Verslag Adviesraad sociaal domein 18-03-13

Reactie op reactie college op advies

Advies 18- 18+-1

Reactie college op advies-1

 • Overzicht van alle ondersteuners en organisaties in Zoetermeer
 • |
 • |
 • Algemeen
lees meer »

Via de website van de gemeente Zoetermeer kunt u het document Zoetermeer voor Minder 2.0 inzien, met onder andere alle ondersteuners en organisaties van Zoetermeer, inclusief alle adressen, telefoonnummers, etc.

-> Link naar de pagina van de gemeente Zoetermeer

Voor het gemak plaatsen we het hele document ook op onze site:

-> Brochure – Zoetermeer voor minder 2.0

 • Verslag vergadering 13 maart 2018 ASD
 • |
 • |
 • Verslag vergadering
 • Algemeen
lees meer »

Via onderstaande link kunt u het verslag lezen van de vergadering van 13 maart j.l. van de Adviesraad Sociaal Domein Zoetermeer.

Verslag Vergadering ASD 13-03-2018

 • Reactie op advies 18-/18+
 • |
 • |
lees meer »

Lees hier de reactie van het college op het advies van de ASD

Reactie van College op Advies 18-/18+ van de ASD

 • Vergadering ASD 13-3-2018 – 20:00 uur
 • |
 • |
 • Verslag vergadering
 • Algemeen
lees meer »

Locatie voor 13-3 – 20:00 uur:

Parochieel centrum de Kapelaan, Nicholaasplein 2, Zoetermeer

Hieronder de bijbehorende stukken voor de komende vergadering.

0 Agenda

Actiepuntenlijst

Ingezonden stuk Mevrouw Van den Berg

Programma conferentie Koepel Adviesraden 6 april 2018

Verslag vergadering 13 02 2018

 • Verordening en regeling ASD
 • |
 • |
 • Algemeen
lees meer »

Er zijn 2 nieuwe officiële stukken opgeslagen via ‘documenten’ op deze website.

Zie:

Verordening en regeling ASD

 • Speerpunten 2018
 • |
 • |
 • Algemeen
lees meer »

De speerpunten voor de ASD Zoetermeer voor 2018:

ASDSpeerpunten2018

 • Agenda en stukken vergadering 13 februari 2018
 • |
 • |
 • Verslag vergadering
 • Algemeen
lees meer »

Volgende week dinsdag 13 februari is het weer zover. Om 20:00 uur zal er worden vergaderd. Wederom in het Parochieel centrum de Kapelaan, Nicholaasplein 2, Zoetermeer.

In de bijlage de agenda en alle ingekomen / bijbehorende stukken.

20180102 inlegvel brochure Partner in het Forum print

Advies 18- 18+

Agenda-ASD-13-2-2018

Rapportage ervaringsdeskundigheid

Rapportage Sociaal Domein

Uitgangspunten Inkoopstrategie 20-24_versie 17 januari 2018_2

Verslag-ASD-16-01-2018

 • Reactietermijn vacature verlengd!
 • |
 • |
 • Algemeen
lees meer »

De reactietermijn voor de vacature voor een nieuw lid voor de Adviesraad Sociaal Domein is verlengd tot 19 februari. Reageren kan dus nog steeds!

In de bijlage vindt u de hele tekst:

Vacature Lid ASD Z’meer

 • Verslag ASD Vergadering 16 januari 2018
 • |
 • |
 • Verslag vergadering
 • Algemeen
lees meer »

Klik op de link:

Verslag 16 01 2018

 • Vacature Lid Adviesraad Sociaal Domein Zoetermeer
 • |
 • |
lees meer »

Wegens wisselingen in de samenstelling van de huidige adviesraad zijn wij voor dit jaar op zoek naar nieuwe leden voor de portefeuille participatie binnen de adviesraad sociaal domein.

In de bijlage de uitgebreide vacaturetekst

Vacature Lid ASD Zoetermeer

 • Vergaderdata 2018
 • |
 • |
 • Algemeen
lees meer »

De vergaderdata voor 2018 van de ASD (Adviesraad Sociaal Domein) zijn bekend:

Dag Maand
16 Januari
13 Februari
13 Maart
10 April
8 Mei
12 Juni
11 September
9 Oktober
13 November
11 December
 • Overhandiging advies 18- / 18+
 • |
 • |
 • Advies
lees meer »

Vanavond is tijdens de vergadering van de ASD Zoetermeer het eerste ongevraagde advies betreft de problematiek op het punt van 18- / 18+ (overgang van jeugd- naar reguliere volwassen zorg) overhandigd aan de gemeente Zoetermeer vertegenwoordigd door wethouder Mw. Van Driel en wijkwethouder Mw. Vugs.

Het document is in te zien via de link documenten op deze website.

 

 

 • Verordening cliëntenparticipatie adviesraad sociaal domein
 • |
 • |
 • Verslag vergadering
 • Algemeen
lees meer »

Op 4 december 2017 heeft onze voorzitter Paula Schaling van de Adviesraad Sociaal Domein Zoetermeer een toelichting gegeven op de verordening cliëntenparticipatie adviesraad sociaal domein. Na kort overleg en akkoord van alle betrokken partijen binnen de commissie is besloten de verordening naar de raad te sturen als hamerstuk.

 • Communicatie deel 2
 • |
 • 27 november 2017
 • |
 • Algemeen
lees meer »

Mededeling;

Alle e-mailadressen van de leden zijn sinds eind oktober actief. De leden kunnen dus ook individueel per e-mail worden benaderd.

 • Communicatie
 • |
 • 13 september 2017
 • |
lees meer »

Helaas ondervinden we problemen bij de communicatie via mail en contactformulier. Heeft u een boodschap voor de Adviesraad sociaal domein is het beter deze te mailen aan adviesraadsociaaldomein@zoetermeer.nl.

 • Advies persoonsgebonden budget (PGB)
 • |
 • 25 oktober 2016
 • |
 • Advies
lees meer »

De Adviesraad sociaal domein heeft een advies uitgebracht over het persoonsgebonden budget (PGB). In de oude situatie waren er verschillende regels voor een PGB voor een WMO-voorziening en voor een PGB voor jeugdhulp, nu is er een set regels. De regels zijn wat strenger geworden zodat er minder vaak mensen een PGB krijgen als ze daar eigenlijk geen recht op hebben. Ook zijn ze wat strenger op het bijhouden van de administratie.