Adviesraad zoekt nieuwe leden!
Geen categorie

Wil jij iets betekenen binnen het sociaal domein voor én met inwoners van Zoetermeer? Heb jij ideeën om het beleid van de gemeente verder te helpen? Wil jij het college van burgemeester en wethouders hierover gevraagd én ongevraagd adviseren? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Klik hier voor de volledige vacaturetekst.

Vergadering 9 juni digitaal, maar openbaar
Geen categorie

De Adviesraad Sociaal Domein Zoetermeer vergadert op 9 juni 2020. Vanwege de Corona-crisis zal de vergadering digitaal plaatsvinden. Deze digitale vergadering is openbaar. Indien u wilt deelnemen, kunt u dit van te voren hier aangeven.

Let op! De vergadering start een half uur eerder dan u gewend bent: om 19:30.

Vergadering 12 mei digitaal, maar openbaar
Nieuws, Vergaderingen - agenda

De Adviesraad Sociaal Domein Zoetermeer vergadert op 12 mei 2020. Vanwege de Corona-crisis zal de vergadering digitaal plaatsvinden. Deze digitale vergadering is openbaar. Indien u wilt deelnemen, kunt u dit van te voren hier aangeven.

Let op! De vergadering start een half uur eerder dan u gewend bent: om 19:30.

Vergadering 14 april digitaal en besloten
Nieuws, Vergaderingen - agenda

De Adviesraad Sociaal Domein Zoetermeer vergadert op 14 april 2020. Vanwege de Corona-crisis zal de vergadering digitaal plaatsvinden. Deze digitale vergadering is besloten. Indien u vragen heeft, kunt u deze van te voren hier indienen.

Nieuwe voorzitter geïnstalleerd door Wethouder ter Laak
Nieuws

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) heeft een nieuwe voorzitter.

Afgelopen dinsdag is Saar Spanjaard in die rol geïnstalleerd door wethouder Ingeborg ter Laak. De nieuwe voorzitter maakte verheugd kennis met de leden en de gasten.

Adviesraad zoekt nieuwe voorzitter!
13 december 2019
Nieuws, Vacature

UPDATE FEBRUARI 2020: Deze vacature is inmiddels gesloten.
Wil jij van betekenis zijn binnen een van de meest interessante beleidsgebieden anno 2020? Dit voor, door en met inwoners van de gemeente Zoetermeer? Ben je in staat vergaderingen te leiden, heb je gevoel voor ambtelijke verhoudingen, empathisch vermogen en ben jij die netwerker pur sang? Dan kan de Adviesraad Sociaal Domein Zoetermeer niet om jou heen!

Wegens het vertrek van de huidige voorzitter ASD werven wij een betrokken en gedreven voorzitter met affiniteit voor het sociaal domein.

Klik hier voor de volledige vacaturetekst.

Vacatures! Adviesraad zoekt nieuwe leden
12 december 2019
Nieuws, Vacature

UPDATE FEBRUARI 2020: Deze vacature is inmiddels gesloten.
Wil jij iets betekenen binnen het sociaal domein voor én met inwoners van Zoetermeer? Heb jij ideeën om het beleid van de gemeente verder te helpen? Wil jij het college van burgemeester en wethouders hierover gevraagd én ongevraagd adviseren? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Klik hier voor de volledige vacaturetekst.

Vergaderdata 2020
9 december 2019
Nieuws

De vergaderdata voor 2020 van de Adviesraad Sociaal Domein Zoetermeer zijn bekend. U bent van harte welkom. Klik op te zijner tijd op de Agenda voor de locatie, tijd en agenda.

Dag Maand
14 Januari
11 Februari
10 Maart
14 April
12  Mei
9 Juni
8 September
13 Oktober
10 November
8 December
Vergadering 12 november
Nieuws

Beste bezoekers,

Aanstaande vergadering, 12 november, is een besloten vergadering voor leden van de Adviesraad. De vergadering is dus niet toegankelijk voor publiek of bezoekers.

Dinsdag 10 december bent u wel weer van harte welkom.

Adviesraad Sociaal Domein Zoetermeer

Bijeenkomst over klantmanagers
13 september 2019
Nieuws

De Adviesraad Sociaal Domein is op zoek naar ervaringen van klanten die gebruikmaken van sociale voorzieningen en/of mensen die vanuit de gemeente worden ondersteund door klantmanagers. Wilt u vertrouwelijk uw ervaringen delen en verbetervoorstellen doen? Heeft u 27 september van 13u tot 15u tijd om ons te spreken? Dan komen wij graag met u in contact!

Wij willen n.a.v. een eerder gehouden tevredenheidsonderzoek en signalen vanuit burgers meer onderzoek doen naar uw tevredenheid over deze dienstverlening vanuit de gemeente. We zijn benieuwd naar uw mening én verbetervoorstellen. Dan kunnen wij een onafhankelijk advies schrijven aan het college van wethouders en burgemeester. Dat advies zullen wij later dit jaar persoonlijk aan de betrokken wethouder overhandigen tijdens een van onze vergaderingen.

We organiseren een bijeenkomst op vrijdag 27 september van 13-15 uur in het 2B-Home aan de Paltelaan 103 (VanTuyllPark). Bij deze bijeenkomst zijn alleen leden van de Adviesraad Sociaal Domein aanwezig en natuurlijk andere inwoners zoals u. De klantmanagers spreken wij apart op een andere moment en een andere locatie. De gemeente wordt uiteraard niet geïnformeerd over uw aanwezigheid de 27e of uw mening. Alle input wordt volledig anoniem verwerkt. Uiteraard kunnen wij het verslag aan u sturen. Als dank voor uw deelname zult u een kleine attentie ontvangen.

Voor ons is het fijn als u zich aanmeldt via adviesraadsociaaldomein@zoetermeer.nl, zodat we ongeveer weten hoeveel mensen we kunnen verwachten. Uiteraard mag u ook op het moment zelf nog binnenlopen.

Namens de adviesraad sociaal domein,
Jeanine Wehrman, Maaike Steijsiger en Nanni Klein

Agenda vergadering 11 juni 2019
Vergaderingen - agenda

Op dinsdag 11 juni vergadert de Adviesraad Sociaal Domein Zoetermeer. U bent, zoals altijd, van harte welkom.

Locatie en tijd:
De vergadering begint om 20:00 uur in Vergaderzaal 12 van het Forum. De inloop start om 19:30.

Agenda en stukken:
Agenda Vergadering 11 juni 2019

Agenda vergadering 14 mei 2019
Vergaderingen - agenda

Op dinsdag 14 mei vergadert de Adviesraad Sociaal Domein Zoetermeer. U bent, zoals altijd, van harte welkom.

Locatie en tijd
De vergadering begint om 20:00 uur in Vergaderzaal 12 van het Forum. De inloop start om 19:30.

Agenda en stukken
Agenda Vergadering 14 mei 2019

Agenda vergadering 9 april 2019
Vergaderingen - agenda

Op dinsdag 9 april 2019 vergadert de Adviesraad Sociaal Domein Zoetermeer. U bent, zoals altijd, van harte welkom.

Locatie en tijd
De vergadering begint om 20:00 uur in Vergaderzaal 12 van het Forum. De inloop start om 19:30.

Agenda en stukken
Agenda Vergadering 9 april 2019
Verslag openbaar maart 2019

Agenda vergadering 12 maart 2019
Vergaderingen - agenda

Op dinsdag 12 maart 2019 vergadert de Adviesraad Sociaal Domein Zoetermeer.

Locatie en tijd
De vergadering begint om 20:00 uur in Vergaderzaal 12 van het Forum. U bent vanaf 19:30 uur van harte welkom.

Agenda en stukken
Agenda Vergadering 12 maart 2019

Agenda vergadering 12 februari 2019
Vergaderingen - agenda

Op dinsdag 12 februari 2019 vergadert de Adviesraad Sociaal Domein Zoetermeer.

Locatie en tijd
De vergadering begint om 20:00 uur in Vergaderzaal 2 (begane grond) van het Forum. U bent vanaf 19:30 uur van harte welkom.

Agenda en stukken
Agenda Vergadering 12 februari 2019

Agenda vergadering 15 januari 2019
Vergaderingen - agenda

Op dinsdag 15 januari 2019 vergadert de Adviesraad Sociaal Domein Zoetermeer.

Locatie en tijd
De vergadering begint om 20:00 uur in de Commissiezaal (begane grond) van het Forum. U bent vanaf 19:30 uur van harte welkom.

Agenda en stukken
Agenda Vergadering 15 januari 2019

Vergaderdata 2019
Nieuws

De vergaderdata voor 2019 van de Adviesraad Sociaal Domein Zoetermeer zijn bekend:

Dag Maand
15 Januari
12 Februari
12 Maart
9 April
14  Mei
11 Juni
10 September
8 Oktober
12 November
10 December
Agenda vergadering 11 december 2018
Vergaderingen - agenda

Op dinsdag 11 december vergadert de Adviesraad Sociaal Domein. In de vergadering krijgt de Adviesraad een toelichting op de schaalsprong.

Locatie en tijd
De vergadering begint om 20.00 uur in de B&W-kamer van het Forum, u bent vanaf 19.30 uur van harte welkom.

Bijlage:
Agenda Adviesraad Sociaal Domein 11 december 2018

Verslag vergadering 12 juni 2018
Vergaderingen - verslag

Via onderstaande link kunt u het verslag lezen van de vergadering van de ASD van 12 juni 2018.

Verslag 12 juni 2018

Inspraak bezoekers bij vergaderingen
Nieuws

De Adviesraad is van en voor de inwoners en dan vooral de kwetsbare inwoners. Met onze adviezen willen wij bijdragen dat elke inwoner in Zoetermeer zo goed als mogelijk mee kan doen. Input vanuit de Zoetermeerse inwoners over wat er goed gaat, maar vooral wat er beter kan waarderen wij dan ook zeer. Wilt u een onderwerp vanuit het sociaal domein agenderen voor onze vergadering? Dan kan dat via de website www.adviesraadzoetermeer.nl of door een e-mail te sturen aan adviesraadsociaaldomein@zoetermeer.nl. U kunt ook bellen met 14079, de netwerkregisseur van de Adviesraad belt u dan terug.

Deze onderwerpen worden in de vergadering onder het agendapunt ingekomen post behandeld.

In de vergadering kunt u kort uw onderwerp toelichten. De leden van de Adviesraad bespreken dan wat ze met dit signaal kunnen. Het resultaat kan zijn dat het punt een volgende keer terugkomt op de agenda, of dat één of twee leden van de Adviesraad met u in gesprek gaan. Het kan ook voorkomen dat de Adviesraad er voor kiest om (op dat moment) niets met een signaal te doen. Dit zal altijd toegelicht worden.

Ook is er in het openbare deel van de vergadering een rondvraag. Als bezoeker van de vergadering kunt u dan een korte vraag stellen of vragen of een onderwerp geagendeerd kan worden.

Agenda Vergadering 12 juni 2018
Vergaderingen - agenda

Hierbij de agenda voor de nieuwe vergadering op dinsdag 12 juni 2018 om 20:00 uur. Deze vergadering vindt plaats in de commissiezaal in het stadhuis (naast de raadszaal).

Agenda-ASD-12Juni-2018-online

 

Verslag vergadering 8 mei 2018
Vergaderingen - verslag

Hierbij het verslag van de vorige vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein van 8 mei 2018.

Verslag-ASD-08-mei-2018-Online

Agenda vergadering 8 mei 2018
Vergaderingen - agenda

Hierbij de agenda voor de komende vergadering van 8 mei + verslag vorige vergadering en het stuk voor het opzetten van het cliëntenpanel

Klik -> Agenda vergadering ASD 8 mei 2018

Klik -> Verslag Adviesraad sociaal domein 10 apri 2018

Klik -> Projectformulier.Cliëntenpanel (002)

Verslag vergadering 10 april 2018
Vergaderingen - verslag

Hieronder is het verslag in te zien van de vergadering van 10 april jongstleden.

Verslag ASD vergadering 10-april-2018

Agenda vergadering 10 april 2018
Vergaderingen - agenda

Volgende week dinsdag 10 april gaan we weer vergaderen om 20:00 uur. Locatie:

Commissiezaal, stadhuis (naast raadzaal), via ingang Engelandlaan.

Hieronder de bijbehorende documenten:

Agenda ASD-10-04-10

Verslag Adviesraad sociaal domein 18-03-13

Reactie op reactie college op advies

Advies 18- 18+-1

Reactie college op advies-1

Verslag vergadering 13 maart 2018
Vergaderingen - verslag

Via onderstaande link kunt u het verslag lezen van de vergadering van 13 maart j.l. van de Adviesraad Sociaal Domein Zoetermeer.

Verslag Vergadering ASD 13-03-2018

Overzicht van alle ondersteuners en organisaties in Zoetermeer
Nieuws

Via de website van de gemeente Zoetermeer kunt u het document Zoetermeer voor Minder 2.0 inzien, met onder andere alle ondersteuners en organisaties van Zoetermeer, inclusief alle adressen, telefoonnummers, etc.

-> Link naar de pagina van de gemeente Zoetermeer

Voor het gemak plaatsen we het hele document ook op onze site:

-> Brochure – Zoetermeer voor minder 2.0

Agenda vergadering 13 maart 2018
Vergaderingen - agenda

Locatie voor 13-3 – 20:00 uur:

Parochieel centrum de Kapelaan, Nicholaasplein 2, Zoetermeer

Hieronder de bijbehorende stukken voor de komende vergadering.

0 Agenda

Actiepuntenlijst

Ingezonden stuk Mevrouw Van den Berg

Programma conferentie Koepel Adviesraden 6 april 2018

Verslag vergadering 13 02 2018

Verordening en regeling Adviesraad Sociaal Domein Zoetermeer
Geen categorie

Er zijn 2 nieuwe officiële stukken opgeslagen via ‘documenten’ op deze website.

Zie:

Verordening en regeling ASD

Speerpunten 2018
Nieuws

De speerpunten voor de ASD Zoetermeer voor 2018:

ASDSpeerpunten2018

Agenda vergadering 13 februari 2018
Vergaderingen - agenda

Volgende week dinsdag 13 februari is het weer zover. Om 20:00 uur zal er worden vergaderd. Wederom in het Parochieel centrum de Kapelaan, Nicholaasplein 2, Zoetermeer.

In de bijlage de agenda en alle ingekomen / bijbehorende stukken.

20180102 inlegvel brochure Partner in het Forum print

Advies 18- 18+

Agenda-ASD-13-2-2018

Rapportage ervaringsdeskundigheid

Rapportage Sociaal Domein

Uitgangspunten Inkoopstrategie 20-24_versie 17 januari 2018_2

Verslag-ASD-16-01-2018

Reactietermijn vacature verlengd!
Nieuws, Vacature

De reactietermijn voor de vacature voor een nieuw lid voor de Adviesraad Sociaal Domein is verlengd tot 19 februari. Reageren kan dus nog steeds!

In de bijlage vindt u de hele tekst:

Vacature Lid ASD Z’meer

Verslag Vergadering 16 januari 2018
Vergaderingen - verslag

Klik op de link:

Verslag 16 01 2018

Vacature Lid Adviesraad Sociaal Domein Zoetermeer
Nieuws, Vacature

Wegens wisselingen in de samenstelling van de huidige adviesraad zijn wij voor dit jaar op zoek naar nieuwe leden voor de portefeuille participatie binnen de adviesraad sociaal domein.

In de bijlage de uitgebreide vacaturetekst.

Vacature Lid ASD Zoetermeer

Vergaderdata 2018
Nieuws

De vergaderdata voor 2018 van de Adviesraad Sociaal Domein Zoetermeer zijn bekend:

Dag Maand
16 Januari
13 Februari
13 Maart
10 April
8 Mei
12 Juni
11 September
9 Oktober
13 November
11 December
Overhandiging advies 18- / 18+
Nieuws

Vanavond is tijdens de vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein Zoetermeer het eerste ongevraagde advies betreft de problematiek op het punt van 18- / 18+ (overgang van jeugd- naar reguliere volwassen zorg) overhandigd aan de gemeente Zoetermeer, vertegenwoordigd door wethouder Mw. Van Driel en wijkwethouder Mw. Vugs.

U kunt het advies vinden onder het kopje ‘Adviezen’.

 

 

Verordening cliëntenparticipatie adviesraad sociaal domein
Nieuws

Op 4 december 2017 heeft onze voorzitter Paula Schaling van de Adviesraad Sociaal Domein Zoetermeer een toelichting gegeven op de verordening cliëntenparticipatie adviesraad sociaal domein. Na kort overleg en akkoord van alle betrokken partijen binnen de commissie is besloten de verordening naar de raad te sturen als hamerstuk.

Nieuwe website live!
Nieuws

De site van Adviesraad Zoetermeer is live!