Op 31 augustus 2021 publiceerden wij ons Advies inzake Woonzorgvisie.

Lees en download via deze link het advies “Advies inzake Woonzorgvisie”.

Hier vindt u de reactie van het College, gegeven op 21 september 2021.
Lees de reactie van het college door de brief te downloaden.