Op 11 mei 2023 volgt het  Advies ASD inzake Onderwijsachterstandenbeleid 2023 – 2026

En al gauw ontvangt de ASD de Reactie B&W advies ASD Onderwijsachterstandenbeleid