Op 23 oktober 2023 ontving het College van B&W het  Ongevraagd Advies ASD inzake signalering armoede

En op 7 december 2023 ontving de ASD hierop de reactie van het College

Reactie College B&W inzake ongevraagd advies ASD signalering armoede