Op 24 februari 2023 ontving het College van B&W het ongevraagd advies Signaal werkprocessen

Hier heeft het College van B&W op 29 maart 2023 op gereageerd: Reactiebrief op het advies ‘Signaal werkprocessen’