Adviezen Participatie beleid

Iedereen die kan werken maar op de arbeidsmarkt een duwtje in de goede richting nodig heeft, valt onder de Participatiewet. Deze wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden, ook mensen met een arbeidsbeperking.
De gemeente zorgt ervoor dat de participatiewet goed wordt uitgevoerd. De Participatie wet gaat over werk en inkomen.

Alle wetten en regelingen die met werk en inkomen te maken hebben, zijn bij elkaar gebracht in de Participatiewet. Alleen de Werkloosheidwet (WW) valt buiten de PW. Dat is namelijk een sociale verzekering die wordt uitgevoerd door het UWV en niet door de Gemeente.

De eerder uitgebrachte adviezen

20juni 2022

Ongevraagd advies Lange Land ziekenhuis

20 juni 2022|

Op 20 juni 2022 publiceerden wij ons Ongevraagd advies Lange Land Ziekenhuis. Lees en download via deze link het advies “Ongevraagd advies Lange Land Ziekenhuis”. Hier vindt u de reactie van het College, gegeven op [...]

15februari 2022

Ongevraagd advies Innovatiefonds Sociaal Domein

15 februari 2022|

Op 15 februari 2022 publiceerden wij ons Ongevraagd advies Innovatiefonds Sociaal Domein Lees en download via deze link het ongevraagde advies “Innovatiefonds Sociaal Domein”.

8januari 2020

Advies Werkbedrijf

8 januari 2020|

Op 8 januari 2020 publiceerden wij ons gevraagde advies Werkbedrijf. Het advies is een bundeling van drie separate adviesaanvragen aangaande: De voorgenomen liquidate van het Sociaal Werkbedrijf DSW en een vereveningsregeling Het Organisatie Inrichtingsplan (OIP) [...]

12augustus 2019

Advies perspectiefnota

12 augustus 2019|

Op 12 augustus 2019 publiceerden wij ons Advies perspectiefnota. Lees en download via deze link het advies “Advies perspectiefnota”. Hier vindt u de reactie van het College, gegeven op 2 oktober 2019. Lees de reactie [...]

29januari 2019

Advies Raadsvoorstel Vrijwilligersondersteuning

29 januari 2019|

Op 29 januari 2019 publiceerden wij ons Advies Raadsvoorstel Vrijwilligersondersteuning. Lees en download via deze link het advies “Advies Raadsvoorstel Vrijwilligersondersteuning”.

29januari 2019

Advies voorlopig koersbesluit Zoetermeers Werkbedrijf

29 januari 2019|

Op 30 april 2021 publiceerden wij ons Advies voorlopig koersbesluit Zoetermeers Werkbedrijf Lees en download via deze link het advies “Advies voorlopig koersbesluit Zoetermeers Werkbedrijf”.